Mooie beoordelingen voor AHK-bacheloropleidingen in Keuzegids hbo 2022

Gepubliceerd op

De bacheloropleidingen van de academies van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten zijn zeer goed beoordeeld in de Keuzegids hbo 2022, die vandaag is verschenen. Zo zijn alle opleidingen van het Conservatorium van Amsterdam, de Academie voor Theater en Dans, de Breitner Academie en de Nederlandse Filmacademie beoordeeld als topopleiding. De bacheloropleiding Cultureel erfgoed van de Reinwardt Academie ontvangt een mooie score rond het landelijk gemiddelde.

De Keuzegids is een onafhankelijke gids voor studiekiezers die de kwaliteit van alle opleidingen beoordeelt en vergelijkt. De scores worden grotendeels gebaseerd op de uitslagen van de Nationale Studenten Enquête (NSE). De studenten van de academies van de AHK lieten in de afgelopen editie van de NSE, die in het voorjaar van 2021 werd afgenomen, weten zeer tevreden te zijn met hun opleiding. Op bijna alle onderdelen vielen de oordelen van de studenten (ruim) hoger uit dan het landelijk gemiddelde. Lees er meer over in dit nieuwsbericht

Het Conservatorium van Amsterdam heeft met de bacheloropleiding Muziek volgens de Keuzegids de beste muziekopleiding van Nederland in huis. De Associate Degree Electronic Music, eveneens van het Conservatorium van Amsterdam, ontvangt een bijzonder hoge score, met 97 van de maximale 100 punten. Bij de Academie voor Theater en Dans scoren zowel de opleiding Theater als Theaterdocent zeer hoog, met respectievelijk 91 en 94 punten. De opleiding Dans doet daar met 89 punten nauwelijks voor onder.

Bij alle bacheloropleidingen worden de inhoud en de kwaliteit van de docenten hoog gewaardeerd. Bij de bachelor Film van de Nederlandse Filmacademie valt daarnaast ook de hoge doorstroom naar het tweede jaar en het aantal afgestudeerden na 5 jaar in positieve zin op. De bachelor Cultureel erfgoed van de Reinwardt Academie is uniek in Nederland en daarom moeilijk te vergelijken, maar studenten geven aan tevreden te zijn over de inhoud, docenten en voorbereiding op hun loopbaan. De studenten van bacheloropleiding Docent beeldende kunst en vormgeving van de Breitner Academie laten op alle onderdelen zien bovengemiddeld tevreden te zijn met hun opleiding. Daarmee is de opleiding voor het eerst in haar bestaan door de Keuzegids bestempeld als topopleiding.

Delen