Interview met de Academieraad: Hoe besteed je 1 miljoen euro? (Nou ja, iets minder)

Gepubliceerd op

Jan Wienowiecki en Audrey Helwes over de successen van de Academieraad

‘Wij zijn de oren en ogen van studenten en docenten!’ vertelt Jan Wienowiecki, student-lid van de Academieraad enthousiast. Tussen 13 en 20 december zijn er verkiezingen voor de raad en kun je als student je stem uitbrengen. Maar wat doet de raad eigenlijk en welke successen heeft ze geboekt? Voorzitter Audrey Helwes: ‘Door co-creatie met de directie maken we de school een stukje beter.’

‘Iedereen herinnert zich natuurlijk nog het begin van de coronatijd en de eerste lockdown,’ vertelt vierdejaars student Regie Jan Wienowiecki, sinds drie jaar lid van de Academieraad van de Academie voor Theater en Dans. ‘Elke dag veranderden de regels. Onderwijs moest plotseling online. Dansers moesten fit zien te blijven in hun kleine kamertjes. Studenten voelden veel onzekerheid en stress. Als Academieraad hebben we toen een taskforce opgezet om te zorgen voor goede communicatie tussen studenten en directie.’ Met een concreet resultaat, blikt Jan terug. ‘Op ons advies sprak voormalig interim-directeur Marjo van Schaik videoboodschappen in. Daarin gaf ze antwoord op vragen die studenten instuurden. Dat gaf studenten verheldering.’

Oren en ogen
Het is een voorbeeld van hoe je je als student in de Academieraad kunt inzetten om de school een stukje beter te maken. In de raad zitten officieel vijf studenten en vijf medewerkers van verschillende opleidingen. Tien keer per jaar vergaderen ze, waarvan vijf keer met de directie erbij. De raad geeft de directie gevraagd en ongevraagd advies over het beleid van de hele school, dus voor alle achttien opleidingen. Jan: ‘Je bent de ogen en oren van je achterban. Je communiceert naar de directie wat er bij medewerkers en studenten speelt. Dat maakt het werk nuttig en inspirerend!’

Samen meer invloed
Ook de voorzitter van de Academieraad, docent Audrey Helwes, benadrukt enthousiast de waarde van de raad: ‘Tijdens de coronatijd zag je dat individuele studenten privé hun mening of ideeën naar de directeur mailden. Maar zo’n mail heeft geen officiële status en je moet maar afwachten of je een reactie krijgt. Je kunt veel beter de Academieraad mailen of met een lid ervan praten. Zij kunnen als groep echte veranderingen in gang zetten. Samen heb je meer invloed.’

Naast de raad zijn er drie Opleidingscommissies (OC’s) waarin studenten en docenten hun stem kunnen laten gelden, licht Audrey toe: een commissie voor theateropleidingen, dansopleidingen en masteropleidingen. ‘Deze Opleidingscommissies houden zich inhoudelijk bezig met het curriculum, de Academieraad zet zich voor het beleid van de hele academie in. We schuiven ook bij elkaar aan, om te horen wat er speelt.’

Co-creëren
Audrey is sinds drie jaar voorzitter. Wat ziet zij als een groot succes? ‘Toen ik net lid was, in 2018, kwamen er kwaliteitsgelden van het ministerie vrij, doordat de basisbeurs voor studenten werd afgeschaft en vervangen door het leenstelsel. De belofte was: met het vrijgekomen geld verbeteren we de onderwijskwaliteit. De ATD kreeg daarvoor ongeveer 5,5 miljoen euro om gedurende 7 jaar in het onderwijs te investeren.’

Volgens de wetgeving heeft de medezeggenschap inspraak over de besteding van dat geld, legt ze uit. ‘Wij wilden meer gebruikmaken van dat recht. Als vertegenwoordigers van de werkvloer wilden we samen met het management co-creëren.’

Eigen budget van 1 ton
Co-creëren betekent wat de raad betreft drie dingen, vertelt Audrey. ‘Eén: meepraten over de besteding. Twee: samen de plannen evalueren. En drie: een eigen budget om zelf projecten voor studenten en medewerkers in gang te zetten. Toen we akkoord kregen op alle drie de punten was iedereen blij, ook het management.’

Met het eigen budget van een ton financiert de Academieraad inmiddels projecten die direct nut hebben voor studenten en medewerkers. ‘Zo loopt op dit moment een onderzoek naar online auditie doen: wat werkt wel, wat niet?’

Nieuw online platform voor studenten
Een groot project dat de raad financiert is de ontwikkeling van een nieuw online platform, speciaal voor studenten van de academie. Jan heeft zich er sterk voor ingezet: ‘Het wordt een plek waar je als student snel informatie vindt, je portfolio kunt opbouwen én kunt communiceren en netwerken.’ Aan zo’n platform is echt behoefte bij studenten, weet hij: ‘Op dit moment gebruikt elke opleiding een ander platform, Teams, Whatsapp, intranet, Sharepoint, Kaltura voor registraties en documentaires. Veel is slecht toegankelijk, of studenten weten er niet van. Er is echt behoefte aan een centraal, modern en gebruiksvriendelijk platform.’

Stem! Stem! Stem!
Het mag duidelijk zijn: de Academieraad is geen saaie vergaderclub, maar een plek waar studenten en docenten zich met hart en ziel inzetten om de school een stukje beter te maken, samen met de directie. Audrey: ‘Breng tussen 13 en 20 december dus je stem uit voor de Academieraad!

Dingen veranderen niet altijd meteen, maar wij hebben zeker invloed.’ Hoe stem je? Jan: ‘Check je schoolmail voor je stembiljet!’
 

Alle studenten van de Academie voor Theater en Dans krijgen op hun schoolmail binnenkort een mail met een stembiljet waarmee ze van 13 december 13.00 uur tot 20 december 13.00 uur kunnen kiezen.
 

Meer weten over medezeggenschap op de ATD?
Ga naar de 
pagina van de Academieraad. ​​​​​​​Of naar de pagina Opleidingscommissies. Deze pagina's staan op Myahk zijn toegangelijk voor studenten, docenten en medewerkers van de ATD (log in met je @ahk.nl mailadres).

tekst en interview: Petra Boers

 

Audrey Helwes, foto: Rosa van Goudoever

Jan Winowiecki, foto: David Krooshof

Delen