Aminata Cairo en Rosa te Velde vormen lectoraat Sociale Rechtvaardigheid en Diversiteit in de Kunsten

Aminata Cairo (l) & Rosa te Velde (r) Foto Rosa: Jimena Gabriella Gauna

Gepubliceerd op

Het College van Bestuur van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) heeft Aminata Cairo benoemd tot lector en Rosa te Velde tot associate lector van het nieuwe lectoraat Sociale Rechtvaardigheid en Diversiteit in de Kunsten. Dit AHK-brede duo-lectoraat, dat op 1 augustus a.s. van start gaat, wordt door het College van Bestuur ingesteld om onderzoek naar sociale rechtvaardigheid, inclusie en diversiteit in de kunsten te versnellen. Sociale rechtvaardigheid en diversiteit in de kunsten zijn onderwerpen die in het kunstvakonderwijs en in het werkveld een prominente plaats innemen en in de visie van de AHK ook in onderzoek sterker naar voren moeten komen. 

Als duo-lectoren Sociale Rechtvaardigheid en Diversiteit in de Kunsten zullen Aminata Cairo en Rosa te Velde (samen met docent-onderzoekers, studenten en kenniskring) praktijkgericht onderzoek initiëren, ontwikkelen en uitvoeren dat bijdraagt aan de totstandkoming van een inclusieve kunst- en cultuursector met inbegrip van het kunstvakonderwijs en de kunsteducatie. Bert Verveld, voorzitter van het College van Bestuur, over hun benoeming: “Diversiteit en sociale rechtvaardigheid zijn in de huidige kunstpraktijk twee van de belangrijkste thema’s en zullen dat de komende jaren blijven. Dit is een belangrijk speerpunt in het huidige en toekomstige strategisch plan. Meer onderzoek op deze gebieden is niet alleen relevant voor het kunstenveld, maar ook voor onze opleidingen die daartoe opleiden.”

Annet Lekkerkerker, lid van het College van Bestuur en portefeuillehouder diversiteit & inclusie reageert: “We zijn trots dat we met Aminata Cairo en Rosa te Velde twee gerenommeerde onderzoekers in huis halen voor wie het denken over, het onderzoeken van en creëren van sociale rechtvaardigheid en inclusie in onderwijs en kunsten van het grootste belang is. Hun lectoraat zal een belangrijke aanjager worden van dit thema, binnen onze hogeschool én binnen de kunsten.”

Over de lectoren
Aminata Cairo werkt op dit moment als onafhankelijk consultant en onderzoeker op het gebied van diversiteit en inclusie, en adviseert in die hoedanigheid diverse hoger onderwijsinstellingen en organisaties in Nederland op het gebied van inclusief leiderschap en inclusieve educatie. Eerder was zij onder meer lector Inclusieve Educatie bij de Haagse Hogeschool, diversity officer bij de Universiteit Leiden,  Associate Professor bij het Anthropology Department van de Southern Illinois University Edwardsville en was ze betrokken bij tal van onderzoeksprojecten op het gebied van antropologie, diversiteit en het creëren van inclusieve en veilige leer- en werkomgevingen. Ze heeft diverse publicaties over diversiteit en inclusie op haar naam staan en is als adviseur en bestuurslid betrokken bij verschillende ideële stichtingen en organisaties. In 2016 werd ze geridderd in de Order van de Palm voor haar bijdrage aan cultuur door de regering in Suriname. In 2018 werd ze genomineerd voor ‘Lector van het Jaar’. 

Rosa te Velde is freelance onderzoeker, ontwerper en docent. Bepalend voor haar werk en denken was de Decolonial Summer School van Rolando Vàzquez en Walter Mignolo waar ze in 2016 aan deelnam. Ze redigeerde het boek Vistas of Modernity: Decolonial Aesthesis and the End of the Contemporary (2020) van Vàzquez. Recent verscheen haar eigen publicatie Schetsen voor de toekomst: herinneringen aan een gebouw, een onderzoek naar segregatie, gentrificatie en ‘de politiek van het vergeten’ in Amsterdam Nieuw-West, in opdracht van De Appel. Ze initieerde en coördineerde het Hear! Here! platform voor dialoog en kritische pedagogiek voor docenten en staf van de Gerrit Rietveld Academie/Sandberg Instituut. Momenteel doet ze onderzoek naar ‘design’ en ‘materiele cultuur’ als Research Associate bij het Nationaal Museum van Wereldculturen en geeft ze les aan de Koninklijke Academie Den Haag en ArtEZ in Arnhem.

Delen