Joost Emmerik benoemd tot hoofd Landschapsarchitectuur

Joost Emmerik, foto Eric Kampherbeek

Gepubliceerd op

Joost Emmerik (1979) is door de Academie van Bouwkunst Amsterdam benoemd tot hoofd van de masteropleiding Landschapsarchitectuur. Hij volgt per 1 september Hanneke Kijne op, die de functie na een periode van vier jaar aan hem zal overdragen. De Academie van Bouwkunst is zeer verheugd over zijn komst.

Emmerik studeerde architectuur en stedenbouwkunde aan de TU Delft en Architecture and Landscape aan de Southbank University in Londen. Tijdens zijn stage bij West 8 raakte hij meer en meer geïnteresseerd in landschapsarchitectuur en na het afronden van zijn studie besloot hij zich hier verder in te bekwamen. Bij het Ingenieursbureau van de gemeente Den Haag legde hij een solide basis, die hij verder uitbouwde bij Karres en Brands. In 2011 richtte hij zijn eigen bureau op waar hij werkt aan verschillende ontwerp- en onderzoeksprojecten. In 2019 kende Bureau Architectenregister hem op basis van zijn portfolio en positie in het vakgebied de titel tuin- en landschapsarchitect toe.

Als docent heeft Emmerik lesgegeven aan de Academie van Bouwkunst Rotterdam, de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en de Technische Universiteit Delft. Op de Academie van Bouwkunst Amsterdam is Emmerik verantwoordelijk voor de lezingenreeks over de historie van tuin- en landschapsarchitectuur.

Zelf zegt Emmerik over zijn benoeming: “De grote opgaves van deze tijd zijn interdisciplinair; als landschapsarchitect zul je altijd werken in een team met architecten, stedenbouwkundigen, cultuurhistorici, ecologen en andere specialisten. De rol van de landschapsarchitect hierbinnen gaat mijns inziens over het wortelen van een ontwerp in ruimte en tijd. Boven alles gaat het over het innemen van een wezenlijk andere houding ten opzichte van natuur; voorbij het antropocentrische idee waarin de mens boven de natuur staat naar een radicaal inclusieve houding waarbij de mens onderdeel is van die natuur.

Joost Emmerik zal aan het begin van het nieuwe studiejaar zijn intreerede uitspreken op de Academie van Bouwkunst Amsterdam.

Delen