Angela Linssen ontvangt Frans Banninck Cocqpenning

Gepubliceerd op

Tijdens de feestelijke afsluiting van het festival GIVE-A-DANS! heeft Angela Linssen, artistiek leider van de opleiding Moderne Theaterdans (MTD), de Frans Banninck Cocqpenning ontvangen. De penning werd uitgereikt door locoburgemeester van Amsterdam Touria Meliani. Linssen krijgt de gemeentelijke onderscheiding vanwege haar jarenlange inzet als artistiek leider van de opleiding Moderne Theater Dans (MTD) bij de Academie voor Theater en Dans in Amsterdam.

Al meer dan 20 jaar is Linssen artistiek leider van de opleiding, die hoog staat aangeschreven en studenten trekt uit de hele wereld. Als dansdocent en artistiek leider vervulde zij een sleutelrol bij het opleiden en stimulerenvan jonge dansers en kunstenaars, en zorgde zij dat de talenten goed uitgerust waren om de sprong naar de professionele nationale en internationale dansgemeenschap te maken. 

Vanwege haar jarenlange verdiensten voor de MTD-opleiding, het internationaal positioneren van deze opleiding en het optreden in de danswereld als ambassadeur van de stad Amsterdam, ontvangt Angela Linssen de Frans Banninck Cocqpenning.

Over de Frans Banninck Cocqpenning
De Frans Banninck Cocqpenning wordt toegekend aan personen die zich tijdens een periode van ten minste twaalf jaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam. Voor de penning komen ook mensen in aanmerking die uitzonderlijk grote prestaties voor Amsterdam hebben verricht op sportief, wetenschappelijk, journalistiek, kunstzinnig, politiek, economisch gebied met een landelijke of internationale uitstraling.

Over GIVE-A-DANS! festival 
Het GIVE-A-DANS! festival vond 24 juni - 29 juni 2022 plaats op de Academie voor Theater en Dans. Tijdens dit vijfdaagse dansevenement werd het afscheid van de opleiding Moderne Theaterdans (MTD) gevierd. Deze opleiding sluit na 33 jaar haar deuren. In de festivalperiode werd het danserfgoed zichtbaar gemaakt en overgedragen aan de nieuwe opleiding Expanded Contemporary Dance, aan het omringende werkveld en aan de dansliefhebber. 

Delen