Emotienetwerken over de gehaktbal

Gepubliceerd op

Terugblik op de workshop: Tipping the Balance in the Football Canteen: Dealing with the Meat Ball and its Lovers through Emotion Networking.

Een team van studenten, alumni en een PHD kandidaat van de Reinwardt Academie was op 23 juni actief op de internationale conferentie: ‘The Table is set, Food Identity and European Cities.’ Deze werd gehouden binnen de hekken van de Floriade, een gezamenlijk initiatief van de gemeente Almere, Aeres hogeschool, de Flevo Campus, De floriade Expo, de provincie Flevoland, Eurocities Working Group Food en het Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP).

Yolie Michielsen, een PHD kandidaat die haar onderzoek voor zowel de Universiteit van Wageningen als de Reinwardt Academie doet, leidde de workshop in. Vleesconsumptie is sterk geworteld in culturele tradities en identiteit. Geluiden om de door vlees gedomineerde eetculturen drastisch te veranderen roepen allerlei emoties en weerstand op. Om sentimenten rondom de zogenoemde eiwittransitie bloot te leggen gebruikt Yolie in haar onderzoek de methode van emotienetwerken.  

Na de inleiding werden de deelnemers opgedeeld en namen plaats aan een tafel om zelf de methode te ervaren. Gespreksonderwerp: de gehaktbal, die het centraal op het werkblad werd geplaatst. Tijdens de workshop bogen zij zich over gevoelens die gepaard gaan in de discussie omtrent de eiwittransitie. Voedselkeuzes zijn niet zo rationeel als deze wellicht lijken en komen vaak voort uit gevoelens van nostalgie en thuis. Ook de geur en het beeld van de gehaktbal werden meegenomen in de discussie. En hoewel de meningen van deelnemers niet erg uiteen lagen konden zij toch worden bewogen door meningen van anderen om hun positie te herzien.

De workshop was ingestoken als een uitnodiging voor deelnemers uit de voedselwereld om verder kennis te maken met de methode van emotienetwerken; een voorbeeld hoe we als erfgoedprofessionals met onze kennis en ook ons perspectief kunnen bijdragen aan de zoektocht naar oplossingen in grootstedelijke voedselproblemen.

Delen