Health Awareness-weken

leerlingen NBA4

Gepubliceerd op

Onder de noemer Health Awareness-weken zijn we dit seizoen met een nieuwe pilot gestart. We richten ons daarbij op leerlingen van NBA 2 t/m 7, met als doel om door het stimuleren van het eigen inzicht en initiatief van de leerlingen een verdere bijdrage te leveren aan hun fysieke en mentale gezondheid. Fysiotherapeut Iva Lešić en docent mentale vaardigheden Marion Vijn: “De nadruk ligt bij dit nieuwe plan van aanpak niet op metingen en testen, maar op de één-op-één-follow-up, waarbij we de afzonderlijke leerling helpen én uitdagen om eigen doelen te stellen.” De Health Awareness-pilot is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Comeniusprogramma voor onderwijsinnovatie.

Het was een vraag van Liesbeth Koot, voormalig hoofd Onderwijs en Studentenwelzijn van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, die Iva Lešić tijdens een van de coronalockdowns uit haar tent lokte. Lešić: “Ze zei: ‘Als je de screeningsmethoden voor jonge dansstudenten mocht veranderen, wat zou dan je ultieme droom zijn?’. Nou, daar hoefde ik niet lang over na te denken. Het leek mij allereerst fantastisch wanneer de uitkomsten van de gebruikelijke metingen en testen voortaan niet zozeer het docententeam als wel de leerlingen zélf inzicht zouden verschaffen, en daarmee een startpunt zouden kunnen zijn voor het aanwakkeren van hun ‘zelfredzaamheid’. En wat ik ook meteen wist: behalve op de fysieke aspecten moeten we ons daarbij ook op de mentale gezondheid van de leerlingen richten.”

Elk kind kan verder groeien
Lešić – die zowel docent werelddans als fysiotherapeut bij de Nationale Balletacademie is – sloeg daarop de handen ineen met docent mentale vaardigheden Marion Vijn en samen ontwikkelden zij het plan voor de Health Awareness-weken. De belangrijkste uitgangspunten van hun aanpak zijn dat individuele begeleiding van elke afzonderlijke leerling voorop staat én dat het project bedoeld is voor álle leerlingen van NBA 2 t/m 7. Vijn: “Voorheen boden wij vooral individuele begeleiding wanneer een leerling of zijn/haar ouders een vraag hadden of zich een probleem voordeed. Dat is in de nieuwe aanpak nadrukkelijk anders. We richten ons nu op iedereen. Elk kind kan immers eigen doelen stellen om aan te werken, en elk kind kan verder groeien. ” Lešić: “Dat maakt dit project ook heel laagdrempelig. Je hoeft geen hulpvraag te hebben om deel te nemen. Bovendien worden de inzichten die tijdens de Health Awareness-weken boven tafel komen niet met anderen gedeeld; deze zijn alleen bedoeld voor de leerling zelf.”

Meten is lang niet altijd weten
Lešić en Vijn ontwikkelden de afgelopen tijd diverse nieuwe testen en vragenlijsten om de leerlingen tijdens de Health Awareness-weken te ‘screenen’, maar, zeggen ze, ‘meten is lang niet altijd weten’. Vijn: “Het gaat ons niet om de getallen, maar om de persoonlijke gesprekken die wij na het doen van de teksten en het invullen van de vragenlijsten met elke afzonderlijke leerling hebben.” Lešić: “Menselijkheid staat daarbij voorop. We proberen de leerlingen te stimuleren om zelf verantwoordelijkheid te nemen, om zelf te kijken aan welke doelen ze willen werken, om zelf een mogelijke verklaring te vinden voor iets wat op dat moment misschien net even minder goed gaat. Marion en ik helpen hen daarbij op weg, houden daarna een vinger aan de pols om te kijken of ze op de goede weg zijn, maar we sturen ze niet met ‘huiswerk’ op pad.”

Nu al resultaten
De twee zien nu – na de eerste editie van de Health Awareness-weken afgelopen september – al resultaten: “Leerlingen stappen veel gemakkelijker op ons af. Je ziet ze groeien, meer eigen initiatief nemen.”

In maart volgt een tweede editie, en als het aan Lešić en Vijn ligt worden de Health Awareness-weken een vast onderdeel van het curriculum van de Nationale Balletacademie. Lešić: “We bekijken nu of, en zo ja hoe we het programma verder kunnen uitbouwen. Waarbij we niet alleen nog meer willen inspelen op de individuele behoeften van leerlingen, maar ook workshops en themabijeenkomsten willen organiseren die aan het welzijn van de leerlingen kunnen bijdragen.”

Potentie tot verandering
Het Comeniusprogramma dat de pilot van de Health Awareness-weken mogelijk heeft gemaakt, is een initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gericht op de vernieuwing en verbetering van het hoger onderwijs in Nederland. De aanvraag van de Nationale Balletacademie kreeg van de beoordelingscommissie de kwalificatie ‘zeer goed’. De commissie zegt dat het project veel potentie heeft om een verandering teweeg te brengen op het gebied van ‘fysieke inclusiviteit, zelfacceptatie en mentale weerbaarheid’ van dansstudenten – en dit ‘niet alleen binnen de eigen dansopleiding maar ook bij andere instituten’.

leerlinge NBA5G

Delen