Internationaal aDvANCE-symposium over het balletonderwijs van de toekomst

aDvANCE-symposium

Gepubliceerd op

Op uitnodiging van de artistiek directeur van The Royal Ballet School, Christopher Powney, kwamen van 28 september tot en met 1 oktober jl. zeventien directeuren en CEO’s van internationale topopleidingen voor ballet in Londen bijeen om te praten over de toekomst van het balletonderwijs.

Tijdens het zogeheten aDvANCE-symposium wisselden de directeuren – onder wie uiteraard ook Ernst Meisner – ervaringen en ‘good practices’ uit en spraken ze over zowel de eisen die tegenwoordig en in de toekomst aan balletdansers gesteld worden als over de behoeftes die huidige en nieuwe generaties balletstudenten voelen. Ofwel: wat is er nodig en wat moet er eventueel veranderen in het balletonderwijs, opdat leerlingen en studenten zich in een fijne en veilige omgeving (verder) kunnen ontwikkelen, en hoe kunnen wij – zeker wat betreft de jongste leerlingen – ook hun ouders hierbij betrekken? Ernst Meisner: “Het symposium leverde veel vruchtbare discussies en ideeën op. Tot een jaar of tien terug bestond een dergelijke uitwisseling tussen de verschillende opleidingen niet, en ik ben dan ook heel blij dat die er nu wel is én dat deze hierna ook zeker een vervolg zal krijgen.”

Delen