AHK Strategisch plan 2024-2029 gepubliceerd

Gepubliceerd op

Het strategisch plan van de AHK voor de periode 2024-2029 is gepubliceerd. Het plan beschrijft aan welke thema’s de AHK de komende jaren extra aandacht geeft in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Het plan is tot stand gekomen op basis van gesprekken met studenten, medewerkers, de medezeggenschap, de raad van toezicht en externe partijen in het werkveld.

Focus op zes thema's
In de komende jaren besteedt de AHK extra aandacht aan de volgende zes thema’s voor onderwijs en onderzoek. Deze liggen in lijn met de thema’s uit het vorige strategisch plan (2018-2023):

  1. Duurzaamheid
  2. Diversiteit, inclusie en sociale veiligheid
  3. Internationalisering
  4. Interdisciplinariteit en transdisciplinariteit
  5. Digitaliteit en technologie
  6. Leven lang ontwikkelen

Meer over deze zes thema's, alsmede het volledige strategisch plan, is te vinden op ahk.nl/strategischplan.

Uitvoeringsagenda
Om de ambities bij de zes thema’s te realiseren, stelt de AHK een uitvoeringsagenda op. Hierin worden reeds lopende processen opgenomen, en er zullen nieuwe projecten worden opgestart. Deze worden uitgevoerd door projectteams bestaande uit vertegenwoordigers van meerdere academies.

Meer informatie

Delen