Leren voor de toekomst: Nieuw keuzevak ‘MAKE Biobased’ verbindt kunst, technologie en techniek

Gepubliceerd op

De stad van morgen is een circulaire stad, waarvan de bouwstenen transdisciplinair en intersectioneel van aard zijn. Studenten opleiden voor deze toekomst vereist samenwerking. Voor AMS Institute, de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) en CODAM - allemaal buren op het iconische Marineterrein in Amsterdam - is samenwerking niet alleen een modewoord: het is een kernprincipe dat invloedrijke initiatieven aanjaagt. Hun nieuwste initiatief is MAKE Biobased: een gezamenlijk keuzevak waarin studenten van de drie instituten samenkomen om het snijvlak van ontwerp, technologie, kunst en duurzaamheid te verkennen.

Dit keuzevak, dat is samengesteld door Marlies Boterman (AHK), David Giron (CODAM) en Mariet Sauerwein (AMS Institute), combineert de verschillende expertises en perspectieven van de instituten en is een belangrijk resultaat van de samenwerking tussen AHK, CODAM en AMS Institute: de open kenniscoalitie.

Een biobased toekomst
De overgang van een traditionele lineaire, op fossiele grondstoffen gebaseerde samenleving naar een circulaire, biobased samenleving vereist gecombineerde kennis van digitale fabricage, stedenbouw, design en biobased materialen. Dit is waar MAKE Biobased om de hoek komt kijken: studenten doen praktijkervaring op met het ontwerpen met biobased materialen en fabricageprocessen met behulp van deze materialen, zoals 3D-printen en lasersnijden. Studenten zullen nauw samenwerken met medestudenten van alle drie de instituten.

"Het bevorderen van interdisciplinaire samenwerking is essentieel. We moeten actief op zoek gaan naar kennis uit verschillende domeinen en inspiratie putten uit verschillende onderwijsachtergronden. Dat is precies wat er gebeurt in dit MAKE Biobased keuzevak."
Marlies Boterman, docent Academie van Bouwkunst, AHK

Met elkaar en van elkaar leren
Leren van en met elkaar staat voorop. Kunstenaars brengen creativiteit en oog voor esthetiek mee, zodat ontwerpen niet alleen functioneel maar ook visueel aantrekkelijk zijn. Ingenieurs brengen technische expertise in, van structurele integriteit tot materiaalkunde, om ervoor te zorgen dat ontwerpen aan praktische eisen voldoen. Software engineers gebruiken ‘computational’ tools om het fabricageproces te stroomlijnen, waardoor efficiëntie en precisie worden geoptimaliseerd.

Studenten krijgen een beter begrip van ontwerpprincipes en digitale fabricagetechnieken door samen te leren en samen te werken. De unieke waarde van MAKE Biobased ligt in de diversiteit aan perspectieven en leerervaringen die de drie instituten bieden. Studenten leren van elkaar en van de verschillende onderwijsbenaderingen en expertiseniveaus die in de cursus aanwezig zijn.

Onderwerpen die in dit keuzevak aan bod komen zijn onder andere:

  • Softwaretools voor digitale fabricage
  • Ontwerp voor biobased materialen met digitale fabricage
  • 3D-printing
  • Lasersnijden

MAKE Biobased is van nature praktijkgericht. Als resultaat van dit keuzevak maken studenten vogelhuisjes voor specifieke vogelsoorten, die op het Marineterrein worden geplaatst.

"MAKE Biobased biedt studenten een unieke kans om over disciplines en instituten heen te werken en hen voor te bereiden op de complexe uitdagingen van de toekomst. Het is inspirerend om te zien hoe elke student zijn eigen expertise inbrengt, wat de leerervaring voor alle betrokkenen verrijkt."
Mariet Sauerwein, Research Fellow, AMS

Expertise bundelen en samenwerking bevorderen op het Marineterrein
Het initiatief voor deze cursus maakt deel uit van een bredere inspanning om de samenwerking binnen de open kenniscoalitie te bevorderen. Elke betrokken instelling vindt zijn kracht binnen deze alliantie en draagt zo bij aan de ontwikkeling van het ecosysteem. Het is niet zomaar een losse coalitie; het is een robuuste samenwerking waarin elke partij betekenis en waarde vindt. Het succes van dit initiatief wordt gedreven door oprecht enthousiasme en een gedeelde wens om te innoveren, en is een voorbeeld van het potentieel dat ontstaat wanneer docenten zich verenigen op basis van gedeelde inhoud en belangen.

Het toont het belang en het bewijs van nauwe samenwerking en wederzijdse ontdekking. Het gaat over het benutten en omzetten van die collectieve energie in actie, het leren van het proces en het organiseren van toekomstige inspanningen. Het is een prachtige illustratie van ontluikende samenwerking, volledig gedreven door de passie en toewijding van de betrokken docenten.

"Dit initiatief onderstreept het echte belang en de essentie van kennissamenwerking. Het feit dat deze collega's van verschillende instituten samen een keuzevak organiseren, geeft duidelijk de noodzaak aan voor docenten om samen te komen, kennis te delen en samen te werken aan de ontwikkeling van innovatieve onderwijsprogramma's. Het is het resultaat van hun initiatief en wederzijdse ontdekking, iets wat we willen ondersteunen maar uiteindelijk voortkomt uit de docenten zelf."
Matthijs ten Berge, Hoofd Art & Society Development Office, AHK

Kortom, MAKE Biobased is meer dan alleen een keuzevak; het is een bewijs van de kracht van samenwerking en het potentieel dat ontstaat wanneer instellingen hun "stenen muren" afbreken en samenwerken aan een gemeenschappelijk doel. Door initiatieven als deze kunnen we echt gebruik maken van de collectieve intelligentie en creativiteit van onze studenten om de uitdagingen van de wereld van morgen aan te gaan.

"In MAKE Biobased bundelen medewerkers van AMS Institute, AHK en CODAM hun krachten om inhoud te bieden die geen enkele instelling had kunnen bieden. Ook de studenten brengen elk hun eigen ervaring en vaardigheden in, waardoor ze van elkaar kunnen leren. Ik kijk ernaar uit om de prachtige vogelhuisjes die onze studenten zullen maken op het Marineterrein te zien!"
David Giron, directeur CODAM

Delen