Voetbalclubs, erfgoed en maatschappij

Gepubliceerd op

Voetbalclub-professionals en -vrijwilligers bouwen met de Reinwardt aan erfgoedwerk


Op vrijdag 9 februari 2024 organiseerde de Reinwardt Academie een bijeenkomst rondom het thema ‘voetbalclubs, erfgoed en maatschappij.’ Deze bijeenkomst was georganiseerd naar aanleiding van een zogeheten ‘vraagarticulatie’-onderzoek dat het lectoraat Cultureel Erfgoed van de Reinwardt Academie in de periode van juni 2023 – januari 2024 heeft gedaan. Dit onderzoek had als doel om te inventariseren welke behoeften er op het gebied van erfgoed bestaan bij betaald voetbalclubs in Nederland en België. Een groot aantal betaald voetbalclubs heeft een museum bij hun club en daarnaast is voetbal een activiteit dat door veel mensen wordt geleefd; iedereen heeft er wel een mening over en/of ervaring mee. Dit onderzoek laat zien dat voetbalerfgoed gewaardeerd wordt als maatschappelijke activiteit, maar dat er tegelijk veel behoefte is aan ontwikkeling.


De workshop

De deelnemers aan het onderzoek, medewerkers en erfgoedvrijwilligers van betaald voetbalclubs, werden uitgenodigd om tijdens deze bijeenkomst verder te brainstormen en na te denken over hun behoeften wat betreft erfgoed. Daarnaast was een doel van deze bijeenkomst om te identificeren op welke vlakken de Reinwardt Academie deze clubs kan ondersteunen om met erfgoed om te gaan. Bij de bijeenkomst waren ook medewerkers en studenten van de Reinwardt Academie vanuit hun interesse voor voetbal, voetbalerfgoed en voetbalcultuur aanwezig. De groep werd compleet gemaakt door een aantal externen, waaronder researchers met een interesse in voetbal.

De dag was in twee delen opgedeeld. Er werd begonnen met een lunch waarbij deelnemers elkaar konden leren kennen. Vervolgens presenteerde Bente Verseput de voorlopige uitkomsten van het vraagarticulatie-onderzoek. Daarna zoomde Jonathan Even-Zohar en Menno Welling in hun presentatie uit, door de erfgoedvisie van de Reinwardt Academie te bespreken, met daarbij prikkelende voorbeelden op het gebied van voetbal en erfgoed om de deelnemers verder te enthousiasmeren voor het onderwerp.

De tweede helft bestond uit een workshopformat met drie tafels die verschillende aspecten van de erfgoedpraktijk vertegenwoordigden. De eerste tafel richtte zich op rondleiden en erfgoed in de (directe) omgeving van de club, de tweede op collecties verzamelen, beheren en presenteren, en de derde op educatie met scholen, jongeren en het bredere publiek. In drie rondes konden de deelnemers meepraten over alle onderwerpen. Deelnemers deelden hun bestaande kennis over het onderwerp, gaven uitdrukking aan hun behoeften ten aanzien van dat specifieke erfgoedaspect en bespraken hoe de Reinwardt Academie een rol zou kunnen spelen.

De inspirerende middag werd afgesloten met een gezellige borrel, waarbij de deelnemers onder het genot van een hapje en een drankje de middag na konden bespreken.

De bijeenkomst werd mede mogelijk gemaakt door het Erasmus+ project en gelijknamige platform Football Makes History en het project Creatief Talent Werkt.  

Delen