Laten we de ruimte die kunst en onderwijs ons bieden gebruiken om polarisatie te voorkomen

Gepubliceerd op

Op maandag 13 mei jl. deelden het college van bestuur van de AHK en de directies van de academies onderstaand bericht met studenten en medewerkers. Op verzoek van een aantal studenten en medewerkers publiceren wij dit nu ook hier.


"Beste studenten en collega's

Al ruim een half jaar zijn we getuige van de vreselijke gebeurtenissen die zich hebben afgespeeld in Israël en sindsdien iedere dag in Gaza. Het leed dat de slachtoffers treft is niet te bevatten en de humanitaire crisis in Gaza stemt ons diepbedroefd. Als academiedirecties en college van bestuur van de AHK onderschrijven we de internationale oproepen voor een onmiddellijk staakt-het-vuren en ondersteunen we de uitspraak van het internationaal gerechtshof dat Israël ervoor moet zorgen dat humanitaire hulp ongehinderd Gaza in kan en dat Hamas alle gijzelaars zo snel mogelijk vrijlaat. De humanitaire ramp die zich momenteel voltrekt moet gestopt worden.

In de afgelopen week is bij verschillende onderwijsinstellingen in Nederland gedemonstreerd voor het verbreken van banden met Israëlische instellingen. Wij begrijpen deze gevoelens en de behoefte om die ruimte te geven. Vrijheid van meningsuiting is een democratisch grondrecht, net als het recht op demonstratie. Tegelijkertijd is een onderwijsinstelling een plek om vreedzaam, met respect voor de mening van anderen, te discussiëren over actuele maatschappelijke, ethische en morele kwesties. Binnen de AHK hebben we meer dan drieduizend studenten en duizend medewerkers, met uiteenlopende opvattingen en gevoelens. Daar moet respectvol mee omgegaan worden. In de afgelopen maanden hebben we opgeroepen om met elkaar in gesprek te blijven en open te blijven staan voor elkaars mening. Die oproep willen we hier herhalen: durf elkaar niet-veroordelend vragen te stellen om de positie van de ander te leren begrijpen en maak ruimte voor andersdenkenden.

De kunsten hebben de kracht om op geweldloze wijze meningen uit te wisselen, verschillende perspectieven te tonen en een open dialoog te starten. Het onderwijs is juist de plek waar we met elkaar kunnen leren hoe we meer begrip voor uiteenlopende standpunten kunnen creëren in plaats van het versterken van tegenstellingen. Laten we de ruimte die kunst en onderwijs ons bieden gebruiken om polarisatie te voorkomen, in de wetenschap dat we dit conflict niet binnen onze muren uit kunnen vechten.

Onderwijsinstellingen worden op dit moment bevraagd over hun banden met Israëlische partner-instellingen. Binnen de AHK heeft alleen de Breitner Academie een uitwisselingsprogramma in het kader van het Erasmus+-programma met het Beit Berl College en dan specifiek de Hamidrasha Faculty of Arts ten noorden van Tel Aviv. Dit is een opleiding voor kunstvakdocenten met een studieprogramma dat veel verwantschap heeft met het programma van de opleiding docent beeldende kunst en vormgeving van de Breitner Academie. De keuze voor samenwerking met Hamidrasha is destijds juist gemaakt omdat deze academie een gemengde populatie heeft van Israëlische studenten en docenten met zowel Joodse als Palestijnse identiteit, en zich actief inzet voor een multiculturele en gelijkwaardige samenleving. De directeur van de academie, Yael Tamir, is tevens oprichter van de Israëlische vredesbeweging ‘Peace Now’. De uitwisseling van studenten met Hamidrasha ligt gezien de situatie in de regio al ruim een jaar stil. Mocht de situatie veranderen en er weer ruimte ontstaan voor uitwisseling, dan zullen wij de vorm en wenselijkheid daarvan vooraf zorgvuldig onderzoeken en bevragen. Ook gaan we in de aankomende tijd in alle academies met studenten en medewerkers aan de slag met het opzetten van een ethisch kader voor onze samenwerkingen met internationale instellingen.

Laten we hopen dat er op zeer korte termijn een oplossing komt voor de afschuwelijke situatie voor de inwoners van Gaza en de gegijzelden. In de tussentijd gaat onze steun onverminderd uit naar iedereen die verwanten heeft in de regio, Palestijns óf Israëlisch, of zich daar op andere wijze mee verbonden voelt.

Zorg goed voor jezelf en de mensen om je heen!"

Annet Lekkerkerker en David van Traa, college van bestuur
Mechtild van den Hombergh en Anthony Heidweiller, directie Academie voor Theater en Dans
Iris Eshel, directie Breitner Academie
Madeleine Maaskant, directie Academie van Bouwkunst
Bart Römer, directie Nederlandse Filmacademie
Okke Westdorp, directeur Conservatorium van Amsterdam
Roger de la Chambre, namens Nel van Dijk, directie Reinwardt Academie
Patrick Waller, directeur Servicebureau

Delen