NSE 2024: AHK-studenten overwegend positief over hun onderwijs

Gepubliceerd op

Studenten van de academies van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) scoren hoger op tevredenheid dan het landelijk gemiddelde van hbo-instellingen. Dit blijkt uit de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE), waarin studenten van de academies van de AHK begin dit jaar massaal hun mening hebben gedeeld.  

AHK-brede resultaten 
Net als vorig jaar zijn de studenten tevreden met de opleiding in het algemeen (77%), en zouden de meeste studenten opnieuw voor dezelfde opleiding kiezen (75%). Het meest tevreden zijn studenten met de sfeer op de opleiding (84%) en de kennis van docenten over de beroepspraktijk (86%). Ook voelen studenten zich veilig om zichzelf te zijn op de instelling waar ze studeren (82%). Bij de thema's 'Inhoud en opzet van het onderwijs' en 'Aansluiting beroepspraktijk' is de tevredenheid licht gedaald. De thema's 'Toetsing en beoordeling' en 'Studielast' scoren het minst hoog, dit zijn duidelijke aandachtspunten voor de academies.    

Academie-resultaten
Naast deze AHK-brede resultaten, die een gemiddelde zijn van de resultaten van alle academies, zijn er afzonderlijk enkele stijgingen en dalingen te zien bij de academies. Bij de Academie voor Theater en Dans is de tevredenheid op enkele thema's toegenomen. Studenten van de Reinwardt Academie zijn minder tevreden over hun studie ten opzichte van vorig jaar. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de opzet van het nieuwe curriculum van de bachelor Cultureel erfgoed. Inmiddels is een traject gestart om dat curriculum op verschillende punten te verbeteren. Bij de overige academies is de tevredenheid stabiel gebleven. Benieuwd naar de AHK-brede resultaten? Zie hier de factsheet en grafieken.

Reactie van Annet Lekkerkerker (voorzitter College van Bestuur) op de resultaten: 'Ik wil alle studenten die hebben meegedaan aan de NSE nogmaals hartelijk bedanken. Met de uitkomsten kunnen alle academies aan de slag om het onderwijs nog verder te verbeteren. Het is fijn te lezen dat onze studenten over het algemeen tevreden zijn over het onderwijs. Ook ben ik erg blij dat blijkt dat zeer veel studenten zich veilig voelen om zichzelf te kunnen zijn op hun opleiding. Dat vinden we op de AHK enorm belangrijk.' 

Over de NSE 
Begin 2024 zijn alle studenten van de academies van de AHK uitgenodigd om deel te nemen aan de NSE. De NSE is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks alle studenten uit het hoger onderwijs worden uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding. 47% van de studenten die aan een van de AHK-academies studeren, heeft de vragenlijst ingevuld. Dat is 10% hoger dan het landelijk gemiddelde. 

Delen