Nieuws vanuit het lectoraat Muziek

Reinier Baas

Gepubliceerd op

Kortlopende onderzoeksprojecten
Het lectoraat Muziek stelt zich als opdracht door middel van onderzoek impulsen te geven aan het muziekonderwijs in het conservatorium en daarbuiten, aan de praktijken van makers en spelers, en aan de wetenschap en de samenleving. Begin maart zijn er twee kortlopende onderzoeksprojecten geselecteerd die hieraan bijdragen. De twee geselecteerde docenten, Sará Gutvill en Reinier Baas, gaan het komende jaar een onderzoeksproject uitvoeren. 

Sará Gutvill is docent Duits en zangcoach aan het CvA. Gedurende een jaar richt haar onderzoek zich op de uitdagingen en inconsistenties in het taalonderwijs voor zangers in bachelor- en masteropleidingen van Nederlandse conservatoria. Het onderzoek erkent de onmisbare rol van taalvaardigheid voor zangers, maar benadrukt ook de grote verschillen in taalonderwijsmethoden, docentachtergrond en programmatische focus tussen instellingen. Sará’s onderzoek mondt uit in een rapport over de huidige stand van zaken van het taalonderwijs aan de conservatoria in Nederland.

Reinier Baas is docent Creative Jazz Writing aan het CvA en gaat vanaf september onderzoek doen naar zijn compositiemethode ‘The Parameter Approach’. Deze methode richt zich op het aanreiken van concrete manieren om compositie te oefenen aan de hand van zeven muzikale parameters. Reinier werkt zijn onderzoek uit tot een boek dat direct kan worden toegepast in het curriculum en tot een online llezingenreeks waarin in iedere lezing een specifieke parameter behandeld wordt. 

Versterking binnen onderzoeksthema’s ‘technologie in muziek’ en ‘muzikale leerculturen’
De recent gestarte associate lectoren Atser en Carolien krijgen versterking binnen hun thema’s ‘ontwikkeling, toepassing en impact van technologie in het domein muziek’ en ‘muzikale leerculturen van docenten Marcel Wierckx en Jonathan Szegedi. Marcel Wierckx onderzoekt de vraag hoe de implementatie van AI kan worden gerealiseerd binnen de muzikale context, dat zich focust op live optredens met akoestische en elektronische instrumenten. Jonathan Szegedi kijkt naar hoe de onderwijspraktijken en leerculturen op het CvA gerelateerd zijn aan theorieën over post-humanisme, ecologie en embodiment, en hoe deze theorieën bijdragen aan betere afstemming met het huidige hoger muziekonderwijs.

Sara Gutvill

Delen