AHK-studenten in actie voor vluchtelingen

Op donderdag 3 september 2015 hebben het College van Bestuur van de AHK en alle directeuren van de faculteiten een advertentie in De Telegraaf ondertekend waarin zij aangeven dat er een beroep op hen kan worden gedaan om zich in te zetten voor de vluchtelingen. Een groep studenten en docenten heeft deze oproep ter harte genomen en het CvB gevraagd aandacht te genereren voor de verschillende acties die zij voeren ten behoeve van de vluchtelingen.

Uitkomst hiervan is onder andere deze webpagina. Hier kunnen de studenten hun activiteiten etaleren en lezers oproepen ook tot actie over te gaan. Daarnaast is het CvB in gesprek met de Hogeschool van Amsterdam en de gemeente, over hoe onderwijsinstellingen en gemeente samen op constructieve wijze een bijdrage kunnen leveren aan een toekomstperspectief voor de vluchtelingen.

Toevluchtsoord voor vluchtelingen op Lesbos

Bouwkunst-alumni Narda Beunders en Lars Zwirs startten een project op Lesbos: "Deze zomer maakten we een reis om vluchtelingen te ontmoeten en, voor zover mogelijk, te ondersteunen. De voorzieningen op het gebied van tijdelijke huisvesting waren minimaal, haast onmenselijk. We hadden het gevoel dat er iets moest gebeuren, en zijn daarom vanuit ons vak als architect een crowdfundingproject gestart." Samen met hulporganisaties en lokale bouwers gaan ze een kapelachtig gebouw neerzetten dat bescherming, ontspanning en verbinding faciliteert.

Meer informatie over het project
Interview met Narda

Opleiding Productie Podiumkunsten voor vluchtelingen

Studenten van de Opleiding Productie Podiumkunsten steunden de grote inzamelingsactie van Amsterdam Verwelkomt Vluchtelingen, en namen het initiatief tot de opening van de Theaterschool op 12 september 2015 als inzamelpunt. De studenten steunen tevens de petitie Rutte, verwelkom vluchtelingen van Amnesty International en roepen iedereen op deze te ondertekenen.

#24uuronbegrensd

Op 14 september vond in de Stadsschouwburg in Amsterdam het evenement #24uuronbegrensd plaats, op initiatief van de BN'ers die in De Telegraaf een oproep deden voor een menswaardige oplossing voor het vluchtelingenprobleem. Als ondertekenaars van de advertentie steunen het CvB en directeuren dit evenement, en nodigden zij studenten uit.

Er werd een ‘inzameling van denkkracht’ georganiseerd, met kunstenaars, denkers, bestuurders en publiek uit de hele breedte van de maatschappij. 24 uur dacht men na over hoe het Europa van 2050 eruit zal zien en wat dat betekent voor de manier waarop we nu met de vluchtelingenproblematiek kunnen omgaan. Vervolgens lag de nadruk op het vinden van concrete oplossingen op de onderwerpen opvang, werk, onderwijs, wonen, zorg en asielbeleid.

Delen