Hanna Salonen

Hanna Salonen

‘Laat kunsteducatie de nieuwe vorm van activisme worden; het zijn de kunsteducatoren die de sleutels kunnen geven tot verbeelding, vrije denkruimtes en verbinding, elementen die mensen met elkaar nodig hebben.’

‘Multiperspectiviteit’ was het onderwerp dat twee medestudenten introduceerden – wat een mooi begrip! Het is het interdisciplinaire karakter van deze masteropleiding Kunsteducatie dat mij nieuwe perspectieven en inzichten heeft gegeven op kunsteducatie.

Zelf heb ik ervoor gekozen om mij binnen de opleiding verder te verdiepen in het vakgebied waarin ik werkzaam ben: als kunstdocent voor mensen met een verstandelijke beperking. Zowel bij het empirisch onderzoek als bij het kunsteducatief project heb ik naar verbinding gezocht tussen studenten van de docentenopleiding beeldende kunst en vormgeving en kunstzinnige mensen met beperkingen. De motivatie om deze verbindingen te bewerkstelligen komt voort uit mijn persoonlijke overtuiging dat aankomende kunstdocenten veel meer in aanraking zouden moeten komen met diverse groepen lerenden en kunstbeoefenaars, om zo hun didactische en pedagogische kaders te verbreden en ook te toetsen. Binnen de modules Literatuuronderzoek en Kunstfilosofie heb ik de kans gegrepen om deze vorm van inclusieve kunsteducatie verder te onderzoeken en te verdiepen vanuit de ethiek en methodiek.

Iedereen zal zijn eigen voorkeuren hebben, maar voor mij waren kunstfilosofie en het onderzoek de meest waardevolle onderdelen van de opleiding. Ze hebben mij nieuwe sleutels gegeven tot kennisvergaring en veel prikkelende aha-erlebnissen bezorgd.

Visiestuk

Beroep
Docent beeldende kunst en vormgeving en coördinerend begeleider Amerpoort ateliers


Terug naar lijst
Delen