Kelly Bruyning

Kelly Bruyning

‘Those who dare to teach must never cease to learn’
– John Cotton Dana (1856)

In het eerste jaar van mijn masteropleiding heb ik onderzoek gedaan naar de ongelijkheid in cultuurparticipatie tussen Nederlanders met en zonder een migratie-achtergrond. Welke definities van cultuur zijn dominant en waarom? Tellen de diverse cultuuruitingen van Nederlanders met een migratie-achtergrond ook mee? Ik ben altijd op zoek naar de verhalen rondom het dominante verhaal.

In mijn kunstfilosofie essay Van bekrompen naar betrokken heb ik mij niet gericht op het bestuderen van de verschillen maar op de vraag: hoe kunnen we door onze eigen denkkaders te bevragen van verschil tot verbinding komen? Dit zijn enkele vragen die mij gedurende deze studie hebben beziggehouden. Met name de vakken literatuuronderzoek, empirisch onderzoek en kunstfilosofie hebben mijn kritisch denken en reflectieve vaardigheden verbeterd.

De uitwisseling met medestudenten over de beroepspraktijk was een extra verrijking. Ook leerde ik hoe de verschillende disciplines en expertises elkaar kunnen aanvullen. Het fijnste was om weer even zelf ‘leerling’ te kunnen zijn. Naast dat dit een confronterend en leerzaam proces is, kreeg ik nieuwe waardering voor de leerlingen die ik zelf lesgeef. Ik heb mijn eigen lessen kritisch onder de loep genomen, soms zijn we te veel gefocust op het resultaat. Door zelf weer leerling te zijn kreeg ik meer waardering en begrip voor het proces. Ik vind het belangrijk dit nooit te verliezen als docent.

Beroep
Danser, dansdocent, zang

Terug naar lijst
Delen