Lesia Topolnyk

Lesia Topolnyk

Opleiding
Architectuur
Lichting
2018
E-mail
lesia.topolnyk@gmail.com

Un-United Nations Headquarters

Het onderzoek dat in het kader van dit afstudeerwerk wordt verricht bestudeert nieuwe mogelijkheden die zich aandienen binnen de in elkaar grijpende gebieden van politiek en architectuur. Het project ziet een alternatieve toekomst voor gebieden met onopgeloste conflicten door het geschil als een situatie te benaderen, die zou kunnen transformeren tot iets positiefs onder de juiste omstandigheden.

De groei van de Europese Unie en de ambities van de Russische Federatie hebben ervoor gezorgd dat het schiereiland de Krim een centrale rol is gaan spelen in de grootste Europese geopolitieke crisis sinds de Koude Oorlog. Het proefschrift is een aanduiding van de positie van de auteur die, als zijnde van Oekraïens/Russische afkomst, getuige was van de politieke en sociale omwentelingen die de nasleep waren van de annexatie van de Krim door de Russische Federatie.

De Krim was in het verleden altijd al een conflictgebied, maar tevens een belangrijke verbinding binnen handelsroutes en interessant voor politieke en culturele wereldleiders.

Zou de Krim, in plaats van de te vermijden zone die het nu is, een drijvende kracht kunnen worden voor de in conflict zijnde systemen? Wat zou er toegevoegd kunnen worden om het conflict vruchten te laten afwerpen?

Het project stelt twee ingrepen voor: de transformatie van marinebasis Sevastopol (de hoofdoorzaak van het huidige conflict) tot handelshaven, waarmee de Krim de toegangspoort tot Oekraïne en Rusland wordt, en een architectonische representatie van de nieuwe identiteit van de Krim, wat andere gebieden met geschillen zou helpen.

Historisch gezien hebben zowel handel als conflict een grote rol gespeeld bij het tot stand komen van culturele uitwisseling en het stimuleren van collectieve kennis. Een archetype, dat tegelijkertijd conflict, handel en cultuur vertegenwoordigt, is de Griekse Agora. Als een combinatie van kenmerken van de Krim, wordt een hedendaagse agora geïntroduceerd - een tegenhanger van het hoofdkwartier van de VN - Hoofdkwartier van de Onverenigde Naties

Hoe kan architectuur een basis bieden voor het maken van beslissingen?
Tegenwoordig is het hart van de politieke instellingen - de kamer – tot achtergrond geworden voor ingestudeerde dialogen, terwijl alle belangrijke beslissingen in de informele ruimtes genomen worden. Het project beoogt deze typering van het politieke instituut te veranderen met het voorstel voor een model dat bestaat uit 'enkel een wandelgang'. De gang is de praktische ruimte om te onderhandelen, waarmee ze interacties in een ander domein mogelijk maakt, maar ook een symbool is van de reis in plaats van het eindresultaat. Dit project stelt voor, vanwege het besef dat 'het politieke' een stabiele (definitieve) eenheid onmogelijk maakt, en dat potentiële conflicten onvermijdelijk zijn, om in plaats van het utopische idee van stabiliteit een continue instabiliteit te hanteren, een tijdigheid die steeds opnieuw bekeken wordt. On-VN is een neutrale arena voor onenigheid die de discussie over de moraliteit van de tegen elkaar gekante politieke systemen een podium biedt.

Het Hoofdkwartier van de Onverenigde Naties zal zich vestigen in het aangrenzende gebied van de baai van Sevastopol, een archeologische site die is gebaseerd op het oude Griekse stadsraster. Het terrein van de site is gevuld met bovenop elkaar gelegen politieke regimes uit verschillende historische periodes en naties, gestold in architectuur. Gedurende het bestaan van de stad is het raster zelf intact gebleven. Om de gevonden opeenhoping van ondergrondse politieke systemen te verwijderen zal de structuur van de straat worden uitgegraven tot haar oorspronkelijke niveau. On-VN wordt geplaatst binnen het vrijgekomen raster, waar nooit eerder gebouwd is. Als een projectie van de uitgegraven straat beeldt het gebouw een hedendaags democratisch systeem van een verticale orde uit, bovenop de historische horizontale. Met zijn opvallende structuur vormt het een aanvulling op de bestaande verzameling van diverse artefacten.

Hoofdkwartier van de Onverenigde Naties doet zich voor als een scheidingsmuur, maar functioneert als een poort door zijn verhoogde ligging in het landschap. Deze poort gaat een relatie aan met zowel de oosterse als de westerse wereld.

Afstudeercommissie: Floris Alkemade (mentor), Peter Veenstra en Rob Hootsmans. Toegevoegde leden voor het examen: Bastiaan Jongerius en Wouter Kroeze.

Terug naar lijst
Delen