Madelinde Hageman

Madelinde Hageman

‘Wetend en onwetend ben ik aan de master begonnen.’

Door de master heb ik mijn werkwijze als social designer en docent leren onderbouwen, verdiepen en verrijken met (wetenschappelijke) kennis en ervaring. Dit kan ik nu toepassen in mijn ontwerppraktijk als toolkit ontwerper voor educatieve programma’s en als docent in het kunstvakonderwijs.

Ik heb ervaring opgedaan…
… in het kunsteducatieve programma Ode aan de Twijfel, waarin Saskia van Broekhoven en ik samen met kunstenaars, filosofen en jongeren door middel van artistieke processen de waarde van twijfelen voor publiek zichtbaar maakten.

… in het empirisch onderzoek over het verbeteren van idee-ontwikkeling in het primair onderwijs. Marloes Nieuweboer en ik concludeerden dat onze zelf ontwikkelde en vormgegeven toolkit van positieve invloed is op de idee-ontwikkeling van kinderen.

… in mijn literatuuronderzoek over vrij spel in ontwerpprocessen. Hierbij kwam naar voren dat vrij spel ook bij volwassenen een belangrijk onderdeel is van het ontwerpproces. Door vrij spel gaan mensen met de werkelijkheid spelen zodat er nieuwe ideeën en perspectieven ontstaan.

Ik ga nu verder en neem mee…
… mijn fascinatie voor het vrije spel, de waarde van de twijfel en de kracht van creativiteit, om deze als ontwerper en docent toe te passen.

‘Design is a process that includes imagination, intuition, feeling and emotion as well’
– Nelson en Stolterman (2013)

Beroep
Ontwerper van educatieve programma’s


Terug naar lijst
Delen