Claire Venema

Claire Venema

Opleiding
Beeldende Vorming voltijd
Lichting
2020

Heimwee naar wat niet meer is

Als kunstenaar vormt de zuiverheid van het bestaan, escapisme, reizen en melancholie de basis van mijn werk. Zo ontstaat mijn werk vanuit een fascinatie en verlangen om constant in beweging te willen zijn, beheerst te willen worden door de vloedgolf van het zijn. Reizen gaat niet om de bestemming, maar om het gevoel dat het oproept. Mijn werk focust zich op het weemoedige gevoel waarmee men vervolgens achterblijft. Het besef van onze sterfelijkheid, de realisatie dat alles per definitie tijdelijk is en het verdriet van achteraf vormt een bittere, mysterieuze emotie die ons plotseling overvalt, waardoor er een complete stemming van treurnis of zwartgalligheid over ons heen valt. Leven in weemoed. De melancholicus ondergaat geen verdriet, hij of zij wordt het verdriet. Mijn voorbarige melancholie, onvervuld verlangen, heimwee naar wat niet meer is en verheugenis worden vastgelegd door middel van woorden, foto’s, fragmenten en vergeten herinneringen. Dit uit zich in intrigerende, mysterieuze werken op papier of canvas: tekeningen, collages, teksten, schijnbetekenissen, brokstukken, onvolkomenheden en dierbare herinneringen aan wat verloren is gegaan.

Terug naar lijst
Delen