Lobke Band

Lobke Band

Opleiding
Kunsteducatie (master)
Lichting
2020
E-mail
lobkeband@gmail.com

“Mijn theaterlessen zijn een rijke omgeving geworden waar verhalen verteld en gedeeld kunnen worden en waar de nieuwsgierigheid van de jongeren geprikkeld wordt. Middels kunsteducatie wordt kennis geconstrueerd om er vervolgens meer betekenis aan te kunnen geven.”

De master Kunsteducatie heeft mij geleerd om een breder draagvlak te creëren voor kwalitatief kunstonderwijs. De opleiding leert je om vanuit een breder perspectief na te denken over kunst(educatie), maar zorgt ook voor een kunsttheoretische verdieping voor een gedegen onderbouwing van dit draagvlak. Mijn visie en verantwoording heb ik sterker leren uitdragen naar de verschillende lagen in mijn beroepspraktijk: naar mijn leerlingen, collega’s, schoolleiding en bestuurders van de kunstinstellingen waar ik mee samenwerk.

Bij Kunsteducatief Project heb ik me ontwikkeld tot projectleider en een artistieke, interdisciplinaire samenwerking tussen een museum en een theater bewerkstelligd. Samen met mijn partner Lotte, hebben we gezorgd voor een betekenisvolle museumervaring met meer ruimte voor het persoonlijk archief van de jongeren. Tijdens het coördineren van dit kunstinitiatief heb ik me gefocust op de organisatorische vaardigheden, het formuleren van een heldere visie vanuit een gedegen onderbouwing om dit vervolgens op daadkrachtige wijze over te kunnen brengen bij partners uit het kunstenveld.

Ik heb geleerd om een gelijkwaardigere en inhoudelijke sparringpartner te zijn en ik heb in deze twee jaar een vruchtbaar netwerk opgebouwd.

Bij empirisch onderzoek heb ik mij hard gemaakt voor inclusiever kunstonderwijs door een onderzoek te starten naar de aandacht voor en het bewustzijn van culturele diversiteit in het voortgezet onderwijs.

Beroep
Theaterdocent / (kunst)coördinator in de binnenschoolse en buitenschoolse kunsteducatie

Terug naar lijst
Delen