Marloes Lambriex

Marloes Lambriex

Opleiding
Kunsteducatie (master)
Lichting
2020
E-mail
mlja65@hotmail.com

Interdisciplinaire kunsteducatie is zonder het woord interdisciplinair al een hele uitdaging binnen het basisonderwijs. Daarom heb ik deze twee jaar aangegrepen om mij te verdiepen in wat er nodig is om een goede vorm van kunsteducatie te kunnen geven aan leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.

Door kennis op te doen over de verschillende vormen van kunsteducatie binnen dit veld en ook te onderzoeken waarom de noodzaak van goed kunstonderwijs belangrijk is voor deze leeftijdsgroep, heb ik mij onder meer verdiept in publicaties van en over Reggio Emilia, Haanstra, Biesta en Nussbaum. Daardoor ben ik nu meer in staat mijn lessen zo vorm te geven dat de inbreng van het kind centraal staat. De leerkracht draagt kennis aan in de vorm van materiaal, gereedschap en woorden voor wat nodig is om procesmatig tot een eindproduct te komen dat vanuit de belevingswereld van het kind is ontstaan.

Daarnaast ben ik begaan met het milieu en duurzamer leven. Door het ontwikkelen van het kunst educatieve eco-project “It’s a small world after all”, samen met mijn studienoot Michel Hormes, willen wij kinderen en hun ouders aanzetten tot duurzamer gedrag. Bij dit project was het voor ons van belang dat de inbreng van de leerling centraal staat en er gebruik werd gemaakt van verschillende disciplines. Het project is te bekijken en te boeken via www.kunstencultuuropschool.nl of  www.itsasmallworldafterall.nl

Beroep
Leerkracht PO, leerkracht beeldende vorming PO en fotograaf

Terug naar lijst
Delen