Minke van der Eijk

Minke van der Eijk

‘All of us are multi – multi-local, multi-layered. To begin our conversations with an acknowledgement of this complexity brings us closer together, not further apart.’ – Taiye Selasi

Mijn nieuwsgierigheid naar de lagen onder de praktijk van alledag, heb ik tijdens de master Kunsteducatie om kunnen zetten in filosofische en kwalitatieve onderzoeken. Zo heb ik in mijn literatuuronderzoek Tekenvaardigheden en creativiteit bij kinderen tussen de 8-12 jaar kritisch gekeken naar de invloed van cultureel bepaalde opvattingen over creativiteit op de ontwikkeling van tekenvaardigheid bij kinderen.

Met Madieke Hupperets heb ik onderzocht wat mbo-studenten verstaan onder ‘cultuur’. In Cultureel Vermogen in de praktijk beschrijven wij wat voor deze jongeren van belang is in hun culturele leven. De verhalen van deze jongeren vinden wij van groot belang om tot een meerstemmig, relevant en divers cultureel beleid te komen.

Door de master is mijn fascinatie voor deze meerstemmigheid toegenomen. In mijn filosofisch essay over het begrip ‘thuis’ zoek ik manieren om in onze pluriforme samenleving om te gaan met de enorme verscheidenheid aan wat mensen ‘thuis’ noemen.

Daarnaast is mijn expertise over de kracht van feedbackloops en het belang van falen en schetsen in het onderwijs gegroeid. Samen met Robert Adolfsson en Bernardine Walrecht heb ik DesignDoenDenken ontwikkeld: een didactiek, gebaseerd op de aanpak en attitude van designers, om docenten te ondersteunen in hun rol als vormgever van hun onderwijspraktijk.

De master heeft mij een rijke ervaring geboden, waarmee ik nieuwsgierig en onderzoekend verder kan in het culturele en kunsteducatieve veld!

Terug naar lijst
Delen