Barbara Hamar de la Brethonière

Barbara Hamar de la Brethonière

Opleiding
Kunsteducatie (master)
Lichting
2021

Tijdens de master heb ik alle gelegenheid gekregen om me als docent verder te verdiepen in de mogelijkheden om kunst toegankelijk te maken op (creatieve) mbo-opleidingen. Mijn literatuuronderzoek De waarde van kunsteducatie voor mbo-studenten laat zien dat het juist voor deze studenten van belang is dat ze andere perspectieven leren begrijpen en zich weten te verplaatsen in ‘de ander’. In de verbinding tussen burgerschapsonderwijs en kunsteducatie heb ik daarvoor een brug gevonden. 

Kritisch denken en probleemoplossend vermogen zijn onderwerpen die zowel bij kunsteducatie als bij Empirisch onderzoek naar boven kwamen. Aan dit onderzoek naar de didactiek van creativiteitsontwikkeling namen mbo- en hbo-studenten deel, wat ons zicht gaf op de doorstroom van mbo naar hbo.

Het Kunsteducatief project heeft veel verdieping en verbreding gebracht in mijn projectleiderschap. Met medestudent Caro Termote heb ik het vak Creativity van de opleiding CMD aan de HU onder de loep genomen en verder uitgewerkt. In plaats van binnen de veiligheid van het beeldscherm te werken, zijn de studenten uit hun comfortzone getreden èn hebben ze kennisgemaakt met dans en dit verwerkt in hun opdracht. Dit heeft geresulteerd in een interdisciplinair en duurzaam lesprogramma voor deze opleiding. 

Dankzij de aangereikte tools in de master voel ik me zeker om me te blijven verdiepen en professionaliseren in kunsteducatie binnen mbo-onderwijs.

Beroep:
Docent Mediavormgeving aan het ROCvF

Terug naar lijst
Delen