Clara Peeters

Clara Peeters

Opleiding
Kunsteducatie (master)
Lichting
2022
Contact
LinkedIn

Beroep: theater- en kunsteducator, projectleider

“The function of art is to do more than tell it like it is – it’s to imagine what is possible.” - Bell Hooks

Als docerend theatermaker heb ik de afgelopen twee jaar onderzocht, bevraagd, bekritiseerd, getwijfeld en gevierd. Voorafgaand aan deze master was ik op zoek naar zowel een verdieping als verbreding van mijn werkpraktijk. De master heeft mij handvatten gegeven om vakoverstijgend te werken, een artistieke en didactische visie te vormen en concepten om te zetten in constructieve ontwerpen.

Ik wil laten zien dat kunst(educatie) dialogen aanwakkert; juist op plekken waar je het misschien niet verwacht en met mensen voor wie kunst niet altijd toegankelijk is. Zo heb ik tijdens het kunsteducatief project een dansproject ontworpen voor jongvolwassen kankerpatiënten en hun naaste. Met als doel het mentaal welzijn rondom ziekteherstel zichtbaar en invoelbaar te maken middels dans.

De term ‘sociaal-artistiek werk’ beweegt zich als een rode draad door mijn leven en werk. Zo onderzocht ik voor het empirisch onderzoek het zelfvertrouwen van kinderen middels dans en theater in relatie tot sociale uitsluiting. Voor het filosofisch essay schreef ik over de invloed van metaforen en beeldspraak bij ziekte en gezondheid. Daarnaast ontwierp ik een kunsteducatief ‘afscheidsritueel’ voor kinderen in het primair onderwijs om het oude los te laten en het nieuwe te vieren.

Ik ben getransformeerd van theaterdocent tot verbindende kunsteducatief ontwerper. De rollen van docent, maker, ontwerper en projectleider sluiten hierop aan. Met als missie: betekenis geven aan ‘leven’ en ‘mens zijn’ middels kunst(educatie).

Terug naar lijst
Delen