Michelle Ouwerkerk

Michelle Ouwerkerk

Opleiding
Cultureel erfgoed
Lichting
2013
Specialisatie

Publiek en Participatie

E-mail
m.c.ouwerkerk@hotmail.com
Contact
LinkedIn

"Change the fear of the unknown by curiosity". Dit is een quote die ik kreeg van iemand die ik heb geïnterviewd voor mijn scriptie. Ik stuurde hem mijn scriptie toe met onder andere de mededeling dat ik ben afgestudeerd. Hij bedankte mij ook en wenste mij heel veel succes in de toekomst. Dit is een quote die hem inspireert. Ik denk dat dit voor studenten die nu bezig zijn met hun scriptie, maar ook voor mij, in de toekomst belangrijk kan zijn.

Al van jongs af aan heb ik iets met kinderen. Door met één van mijn oppaskinderen naar een museum te gaan, kwam alles bij elkaar.

Het werken in een museum waar je zelf ook continu nieuwe informatie leert, betekent voor mij een grote verrijking.

Het werken met kinderen in een museum is voor mij erg inspirerend. Kinderen zijn namelijk fantasievol/-rijk, nieuwsgierig en heel leergierig.

Docenten bij ons op school, professionals uit het veld en mijn ouders.

Ik hoop een educatieve functie te kunnen vervullen, het liefst in een museum. Daarnaast wil ik uiteraard mijn P-ioenmodel verder uitwerken en uitvoeren en zou ik graag zelf participatieprojecten in musea opzetten. Hierbij wil ik samen met het museum en het publiek nieuwe verbintenissen aan gaan om zo betekenis te genereren.

'Iedereen doet mee', Onderzoek naar participatieprojecten in musea

In deze scriptie staat de participatie centraal. Doel van mijn scriptie is om met dit begrip meer betekenis te creëren voor de omgeving en publiek rondom en in het museum.

Voor mijn scriptie heb ik onderzoek gedaan naar vier verschillende afgeronde participatieprojecten in musea. Daarbij ging het om projecten van het Museum Rotterdam (Mantelzorgproject), het Nederlands Openluchtmuseum (De Tien van 2012), het Amsterdam Museum (Buurtwinkelproject) en het Stadsmuseum Zoetermeer (Give &Take en De Wisselwerking: De "Wonderkamers" van Zoetermeer).

Ik heb onder andere onderzocht wat de motivatie van de participanten  was om mee te doen. Maar ook wat  het project na afloop voor hen betekend heeft en hoe zij er op terugkijken,  Daarnaast heb ik gekeken naar de wijze waarop een museum mensen bij projecten betrekt en welke stappen moeten worden gezet om een zo succesvol mogelijk participatieproject te krijgen. Op de voorkant staat een bloem afgebeeld. Deze bloem is de laatste fase van het door mij ontwikkelde P-ioenmodel. Hierin staat het Participatief Netwerkmuseum centraal. Het P-ioenmodel maakt inzichtelijk wat er nodig is om een succesvol participatieproject op touw te zetten. Graag vertel ik u hier meer over, u kunt contact met mij opnemen.

Stage

Ik heb stage gelopen op de educatieve afdeling van Rijksmuseum Volkenkunde. Tijdens deze stage heb ik een handleiding geschreven voor de rondleiders om een interactieve rondleiding te geven aan groepen in het voortgezet onderwijs. Daarnaast heb ik een educatief programma voor de tijdelijke tentoonstelling 'Het Verhaal van de Totempaal' geschreven. Dit programma werd gebruikt voor het basisonderwijs bovenbouw en voortgezet onderwijs onderbouw. Daarnaast zette ik de verschillende activiteiten uit voor de kerstvakantie. Dit waren werkzaamheden zoals het maken van draaiboeken, flyers, evaluaties, etc. Het was een veelzijdige stage waarbij de verschillende taken van de educatieve medewerkers aan bod kwamen zoals begeleiden van museumdocenten, programma's ontwikkelen en educatieve evenementen opzetten.

Terug naar lijst
Delen