Sweder Spanjer

Sweder Spanjer

Opleiding
Architectuur
Lichting
2016

Voor altijd op reis: Een overtocht naar Terschelling

Ik houd van Terschelling. Niet alleen omdat mijn familie hier al generaties lang geboren en getogen is, maar vooral vanwege de romantiek van de boottocht, de verschillende landschappen op een klein stukje aarde en de in overvloed aanwezige natuurkrachten. Met mij houden nog veel meer mensen van Terschelling, elk jaar maken 400.000 mensen de oversteek. Deze mensen komen ieder jaar, zo niet vaker, terug naar het eiland. De liefde voor het eiland wordt vaak doorgegeven aan volgende generaties doordat families hier gezamenlijk hun vakanties vieren.

En dan opeens wordt een persoon met de dood geconfronteerd en daarmee de naasten van die persoon. Je vraagt je af hoe je de laatste tijd van je leven kan en wilt doorbrengen. Doe je dat in een hospice zoals we dat vandaag de dag kennen, wat gechargeerd gezegd een nagebootste thuissituatie is waar meerdere mensen verblijven die allen wachten op de dood, in combinatie met de nodige zorg? Waar een breuk ontstaat tussen de woonomgeving en de plek waar men zal overlijden. Waar de familie zo nu en dan op visite komt?

Ik vind dat het anders moet en anders kan!

Zou het niet mooi zijn om met de familie, die vaak verspreid door het land woont, nog één keer gezamenlijk de overtocht naar Terschelling te maken, de plek waar je zo van houdt? En daar de laatste tijd met elkaar doorbrengen, bijna als eerdere vakanties. Omringd door de natuur, met haar krachten, ritmes en invloeden. De wind, die ervoor zorgt dat het landschap continu in beweging is. De zee met haar getij, het onstuimige weer dat je van ver ziet aankomen. 

Omdat de dood confronterend is voor een familie ben ik bewust subtiel omgegaan met emoties die bij deze fase horen. De fasering door de tijd heen en het introverte karakter van delen van het verblijf en de binnentuin sluiten hierbij aan. Om na een aantal dagen van rouw terug te keren naar het extraverte landschap, waar je je vrienden en familie treft voor het afscheid.

Afstudeercommissie: Jan-Richard Kikkert (mentor), Bruno Doedens, Gunnar Daan. Toegevoegde leden t.b.v. het examen: Ira Koers, Bart Bulter.

Terug naar lijst
Delen