‘Adopteer een onke plek’ | Eva Rijs

Eva Rijs is genomineerd met haar project ‘Adopteer een onke plek’. Een onke wat?! De Zaanstreek barst van deze onke; onbedoelde, verlaten, functieloze plekken en vormt de leefomgeving van de tien basisschool groepen die aan dit project hebben deelgenomen. Samen met hun eigen docent, een kunstvakdocent en een kunstenaar geven de leerlingen een nieuwe betekenis aan een geadopteerde onke plek bij hen in de buurt. Ze plegen daar een urban invention, een kleine ingreep in het landschap. Zo geven zij deze geadopteerde plek een nieuwe, vaak verrassende invulling. ‘Adopteer een onke plek’ laat kinderen gerichter kijken en nadenken over de waarde van hun eigen omgeving door het inzetten van kunst. Dat kan zijn via muziek, performance, fotografie, architectuur, dans, nieuwe media of beeldende kunst.

Aanbevelingen

'Als educatief medewerker heeft Eva zeer zelfstandig gehandeld en haar kennis van de kunst en de educatieve wereld op een zeer creatieve manier verweven met het erfgoed van het Zaans Museum. Een project waarmee naar buiten kan worden getreden.'
Fokelien Renckens- Stenneberg, Directeur Zaans Museum

'Eva Rijs heeft gekozen om buiten de museummuren en buiten de 'schoolbegrenzingen' te opereren en heeft die ruimte volledig benut met een overtuigend project. Het project stelt hoge eisen aan alle betrokkenen, inclusief de deelnemers. En dat laatste is wellicht het allerbelangrijkste: Adopteer een Onke Plek daagt kinderen op poëtische wijze uit om na te denken over hun leefomgeving en actief bij te dragen aan de verandering daarvan. Die leerervaring beklijft en draagt bij tot een kunstzinnige, sociale én omgevingsgerichte vorming.'
Emiel Heijen, senior docent onderwijskunde en projectbegeleiding master Kunsteducatie
Maria Wüst, studieleider master Kunsteducatie

OpleidingKunsteducatie
Titel Eindwerk Adopteer een onke plek
Student Eva Rijs

Een studie begin je meestal met het doel je eigen blikveld te verruimen, een stok achter de deur om niet achterover te leunen maar actiever met je werk(omgeving) bezig te zijn, om nieuwe werelden te leren kennen, om scherper te worden. Mijn kunsteducatieve wereld is opgerekt, vernieuwd en inzichtelijker geworden, door mijn medestudenten, de docenten en de inhoud van de opleiding. Ik ben mij bewust geworden van de manieren waarop onderwijs en de culturele sector elkaar kunnen tegenkomen, aanvullen en/of versterken. Daarbij heb ik mijzelf af en toe verbaasd over mijn eigen vermogens en dat smaakt naar meer! Mijn toekomst? Graag een onke, hier en daar een onbestemd leeg gat, vatbaar voor een verrassende en vernieuwende invulling!

Delen