'So you think you can't draw' | Margot Verhoeven en Wilma van Wijnen

Margot Verhoeven en Wilma van Wijnen zijn genomineerd voor hun onderzoek So you think you can't draw. Dit is een onderzoek naar het verschijnsel 'het dode tekenpunt'. Dit verschijnsel is een omslagpunt dat veel voorkomt bij kinderen in de bovenbouw van de basisschool. Deze kinderen vinden hun tekenen niet voldoen aan hun realistische maatstaven. Het gevolg is dat veel kinderen op de middelbare school roepen dat ze niet kunnen tekenen. Margot en Wilma wilden graag weten waardoor dit 'dode tekenpunt' wordt veroorzaakt en hoe het eventueel aangepakt kan worden zodat in de toekomst 'het dode tekenpunt' niet meer voor hoeft te komen.

In het decembernummer van Kunstzone wordt een beknopt artikel over het onderzoek van Margot en Wilma gepubliceerd.

(klik voor groter)

Aanbevelingen

"Margot en Wilma leveren een inhoudelijke bijdrage aan de discussie omtrent het belang en de functie van goed tekenonderwijs. Ze laten het belang zien van dat tekenen een belangrijke bijdrage kan leveren aan de eisen die we aan onze nieuwe generatie jong volwassenen stellen. So you think you can't draw zal een inspiratie zijn voor veel kinderen om door te gaan met tekenen, zodat hun 'dode tekenpunt' niet meer dan een drempeltje wordt."
Reineke Schoufour, Mede-directeur Brede School de Kinkerbuurt

"Mevrouw Van Wijnen en mevrouw Verhoeven viel op dat kinderen last hadden van 'het dode tekenpunt'. Hun gedrevenheid zorgde ervoor dat beide dames onderzoek wilden doen om verklaringen voor dit verschijnsel te vinden, maar ook actie te ondernemen. Zij doen naar mijn inziens een geslaagde poging om tekenen weer op de kaart te zetten."
Paul Meijer, onderzoeksbegeleider

OpleidingDocent beeldende kunst en vormgeving
Titel Eindwerk So you think you can't draw
Studenten Wilma van Wijnen en Margot Verhoeven

Wij vinden dat kinderen recht hebben op goed tekenonderwijs en dat de kinderen zich niet belemmerd moeten voelen om te tekenen. Daarom vinden wij het van belang dat het verschijnsel 'het dode tekenpunt' eens goed moeten worden onderzocht. Zeker omdat goed tekenonderwijs aan de basis staat van vaardigheden als technisch en ruimtelijk inzicht, executieve vaardigheden, concentratie, meervoudige intelligentie. Het ligt voor ons dan ook voor de hand om dit onderzoek uit te voeren. De reacties die ons onderzoek heeft opgeleverd sterken ons in de overtuiging dat dit onderzoek iets moois kan opleveren. Wij willen niet een oude methode nieuw leven in blazen, maar we willen met nieuwe lessen het tekenonderwijs een impuls geven. Daarom willen we graag onze eigen lessen gaan maken. Ons onderzoek is dus verre van klaar. Het is eigenlijk pas een begin.

Delen