Verbindingsgerichte theoretische museologie | Sybren Roefs

Sybren Roefs is genomineerd voor zijn onderzoek Verbindingsgerichte theoretische museologie. In deze scriptie onderzoekt Sybren wat het gedachtegoed van zen kan bijdragen aan de theoretische museologie. In eerste instantie staan deze twee objectbenaderingen haaks op elkaar. Door stapsgewijs te werk gaan met veel voorbeelden en aan de hand van onderzoek probeert Sybren te achterhalen wat het denken in de traditie van de oosterse zenfilosofie kan betekenen voor de theoretische museologie. Met behulp van filosofie brengt hij de logica achter ons eigen culturele denken globaal in kaart - met als gevolg dat we beter is staat zijn om de niet-westerse manieren van omgaan met het culturele erfgoed beter kunnen begrijpen. 

Sybren Roefs won met zijn afstudeeronderzoek de Pieter Jan Abraham van Menschprijs, een aanmoedigingsprijs die de Reinwardt Academie jaarlijks uitreikt aan projecten van afstudeerders waarin trends en innovatief denken binnen de erfgoedtheorie op de beste en/of de meest aansprekende wijze verwerkt zijn. In september 2012 droeg Sybren een column voor op de Erfgoedarena waar het thema Waarde & Waardering was.
Lees de column online

Aanbevelingen

"Terecht uit Sybren zijn verwondering over het feit dat dit niet eerder is gebeurd, zeker nu zen in West-Europa zo aan populariteit wint. Zijn reflecties zijn niet alleen relevant voor de ontwikkeling van het vak van erfgoedprofessional en de theoretische museologie, maar hij levert ook een bijdrage aan het bredere maatschappelijke debat over culturele identiteit. Dit doet hij door te laten zien hoe verfrissend het kan zijn om schijnbaar onverenigbare levensbeschouwelijke visies met elkaar te confronteren en te onderzoeken wat zo een confrontatie voor de praktijk zou kunnen betekenen."
Hester Dibbits, lector Cultureel erfgoed AHK

"In zijn scriptie reflecteert Sybren Roefs op andere wijze dan westerse benaderingen van erfgoed. Dat is een belangrijke verrijking van het bestaande repertoire. En ook gedurfd, want daarvoor dient buiten de gebaande paden getreden te worden."
Riemer Knoop, lector Cultureel erfgoed

"Het is op zich al een interessante en moedige keuze van de auteur dat hij zijn onderwerp, de theoretische museologie, in al haar complexiteit wil overdenken: hij kijkt vanuit verschillende disciplines en daarmee vanuit meerdere optieken naar zijn vraagstuk. De motivatie is hiervoor duidelijk: de schrijver heeft de intentie om tot een breder begrip van erfgoed te komen dan gangbaar en gebruikelijk is in Nederland."
H.C. Verstappen, docent filosofie & ethiek aan Fontys Hogescholen

OpleidingCultureel erfgoed
Titel Eindwerk Verbindingsgerichte theoretische museologie
Student Sybren Roefs

Tijdens mijn opleiding voelde ik me enorm aangetrokken tot het gedachtegoed van zen. Daarom besloot ik om een externe minor ‘Filosofie en Ethiek’ te volgen, zodat ik alles meer in perspectief zou kunnen plaatsen. Met de nieuw verworven inzichten begon ik te vermoeden waar de frictie tussen zen-denken en theoretische museologie uit voortkwam. Mijn persoonlijke betrokkenheid heeft ervoor gezorgd dat ik de twee benaderingen wilde verenigen door te denken in nieuwe mogelijkheden en ruimere visies. Als student met een achtergrond in o.a. zen, filosofie en cultureel erfgoed bleek ik de aangewezen persoon om dit onderzoek als eerste leven in te blazen.

Delen