'Blacklight' | Sanne Wichman en Nathalie Roos

Sanne Wichman, danser en docent dans, en Nathalie Roos, docent beeldend en cultureel antropoloog, ontwierpen samen een interdisciplinair kunsteducatief project. Dit deden ze naar aanleiding van de vraag van het Holland Festival om een educatief programma op te zetten rond Exhibit B, een installatie van de Zuid-Afrikaanse kunstenaar Brett Bailey over Zuid-Afrika, slavernij, racisme en (post-)kolonialisme.

Sanne en Nathalie vertaalden Baileys thematiek naar de huidige Amsterdamse context. Ze kozen voor een samenwerking tussen dak- en thuisloze migranten en leerlingen van de Jeugdtheaterschool Zuidoost. De daklozen van Inloophuis Makom brachten met hun levensverhalen de thematiek rond migratie, dakloosheid en racisme dichtbij voor de leerlingen. De verhalen vormden de inspiratiebron voor performances die zij samen creëerden en uitvoerden voor publiek.

Aanbevelingen

'Deze studenten hebben niet alleen een bijzonder project uitgezet, het zijn bevlogen kunsteducatoren en projectontwikkelaars die zoeken naar de minder begane wegen. Naar concepten om minder voor de hand liggende doelgroepen samen te brengen en in contact te brengen met kunst. Laat hun werk een inspiratiebron zijn voor komende studenten.'
Saundra Williams, manager Krater Art & Community

'Dit project is een zeer geslaagd resultaat van een complex leerproces waarbij masterstudenten Kunsteducatie laten zien dat zij een kunsteducatief project kunnen ontwikkelen en realiseren waarin tot dan toe voor elkaar onbekende partijen tot interessante artistieke uitwisseling en samenwerking komen.'
Maria Wüst, studieleider master Kunsteducatie

OpleidingMaster Kunsteducatie
Titel Eindwerk Blacklight
Student Sanne Wichman en Nathalie Roos

In het project staat de samenwerking tussen verschillende doelgroepen, de link met actuele maatschappelijke ontwikkelingen en hedendaagse kunst centraal. Het begeeft zich op het snijvlak van hedendaagse kunst, community arts en kunsteducatie. Sanne en Nathalie: 'Deze interdisciplinariteit, het maatschappelijk engagement en de koppeling met hedendaagse kunst zien wij als een toevoeging aan de huidige kunsteducatie. De kunst van nu is doortrokken van actuele thematiek en maatschappelijke dilemma’s. Ons streven is om dit in praktijk te brengen binnen de kunsteducatie.'

Delen