Claire maakte een ontwerpstrategie waarmee ze Le Centre, een oude mijnbouwregio in België nieuw leven wil inblazen. De regio heeft een troosteloze uitstraling en is vooral bekend door negatieve connotaties: werkloosheid, armoede, criminaliteit. In De noodzaak van ruïnes wordt de transformatie voorgesteld van het vergeten industriële landschap tot een wonderlijk schaduwlandschap. Een landschap waarin ontdekken, (ver)dwalen en verwonderen de emoties bepalen.

Aanbevelingen

'Het is een voorbeeldig project waarin Claire laat zien een goed gevoel te hebben voor het leggen van interessante, nieuwe verbindingen tussen vak(wereld) en de alledaagse wereld. Ze doet dat op een gerichte, treffende en eigen maar tegelijkertijd ook ingetogen, subtiele wijze. In De noodzaak van ruïnes stelt Claire de transformatie voor van het landschap van Le Centre tot een wonderlijk schaduwlandschap, prachtig verbeeld. Claire toont ons een landschap van hoop en dromen: ze schotelt bijzondere, haast surrealistische landschappen voor, waarin geologische processen en arcadische ruïnes de identiteit bepalen. Ze toont hoe in deze tijd de vormgever maatschappelijk relevante ontwikkelingen in gang kan zetten. En daar is niet zozeer veel geld voor nodig, maar meer betrokkenheid, enthousiasme en ondernemingszin.'
Hank van Tilburg, directeur H+N+S Landschapsarchitecten

'Het ontwerp leent zijn kracht vooral aan de subtiele landschappelijke en architectonische ingrepen die een spel aangaan met de meer of minder verborgen sporen van het industriële verleden. Het verleden krijgt op deze wijze nieuwe betekenis. Die ingrepen toont Claire door middel van prachtige illustraties en impressies van mogelijk gebruik. Deze impressies en handgetekende schetsen en thematische kaarten geven overtuiging aan haar voorstellen.'
Jana Crepon, mentor

OpleidingMaster Landschapsarchitectuur
Titel Eindwerk De noodzaak van ruïnes
Student Claire Laeremans

Naast de rol van initiator heeft de landschapsarchitect volgens Claire een mediator-rol die mensen laat dromen en verbindingen tussen verschillende werelden kan leggen. Claire: 'Binnen mijn project heb ik dit belichaamd door klassieke ontwerpthema’s zoals de verhouding van de mens ten opzichten van de natuur en zijn eigen maatschappij ter discussie te stellen.'

Delen