'Iedereen doet mee' | Michelle Ouwerkerk

Sinds de jaren '70 is er een verandering in het museumland gaande. Musea zijn zich meer gaan richten op de wereld om hen heen. Ze richten zich samen met de omgeving en haar bewoners onder meer op het lokale en levende erfgoed. In de praktijk blijkt het echter uitermate lastig om mensen actief in het museum te laten participeren. Om erachter te komen hoe je een succesvol participatieproject opzet, onderzocht Michelle vier musea aan de hand van case studies: het Amsterdam Museum, Museum Rotterdam, Nederlands Openluchtmuseum en Stadsmuseum Zoetermeer.

De resultaten van Michelles onderzoek leidden tot het P-ioenmodel. Dit model biedt musea de mogelijkheid om op een gestructureerde manier participanten te bereiken en stapsgewijs een succesvol participatieproject op te zetten. Met dit model leg je snel relaties met de buitenwereld. Zo maakt het P-ioenmodel inzichtelijk op welke wijze je de mensen die je bij het project wilt betrekken moet aanspreken. Hierdoor kun je ze beter motiveren en activeren.

Aanbevelingen

'De uitkomsten zijn uitermate relevant voor het museum. Michelle heeft het P-ioenmodel ontwikkeld, waarbij personen op basis van hun karaktereigenschappen in te delen zijn in kleurcategorieƫn, die staan voor verschillende beroepsgroepen. Dit model kan door musea gehanteerd worden om de uiteenlopende verwachtingen van doelgroepen in kaart te brengen, om daar vervolgens rekening mee te houden in promotie-uitingen en presentaties.'
Jouetta van der Ploeg, directeur Stadsmuseum Zoetermeer

'De omvang en reikwijdte van het onderzoek is ambitieus en het door haar ontwikkelde P-ioenmodel is een handzaam instrument. Het model streeft naar de realistische opzet van een participatief netwerkmuseum, waar projectmatig een ieder vanuit eigen kwaliteit en op persoonlijke wijze kan deelnemen.'
Ruben Smit, docent publiek Reinwardt Academie

OpleidingBachelor Cultureel erfgoed
Titel Eindwerk Iedereen doet mee
Student Michelle Ouwerkerk

Michelle is ervan overtuigd dat participatie de sleutel is naar het vergroten van de betekenis en het versterken van de rol van het museum in de huidige maatschappij: 'Door deze samenwerking ontstaat er een wisselwerking waarbij het museum aan de ene kant lokale mensen helpt met onderzoek naar de historische en culturele wortels van hun eigen omgeving en daarmee het vormen van hun identiteit. Aan de andere kant opent het museum haar deuren voor andere verhalen dan de door de conservatoren in de collectie vastgelegde kennis.'

Delen