Dominique Vleeshouwers is genomineerd voor zijn project Kindsoldaat, een samenwerking van verschillende kunstdisciplines met een focus op slagwerk. Muziek, film, beeldende kunst en choreografie vertellen het verhaal van Joven, een kindsoldaat uit Sierra Leone. De aftrap is de publieksactie op de Dam waarbij 120 kindsoldaatpoppen een leger verbeelden. Met het project wil Dominique aandacht krijgen voor de problematiek van kindsoldaten die onvrijwillig worden betrokken in gewelddadige conflicten.

Aanbevelingen

'De maatschappelijke betrokkenheid blijkt uit het thema. Het project is niet alleen als eindexamenpresentatie uitgevoerd, maar kende ook een publieksevenement op de Dam. Dominique heeft een project ontwikkeld met een projectmanager en producenten uit verschillende disciplines. Er zijn professionals en professionele organisaties verbonden aan het project, zoals de stichting War Child.'
Janneke van der Wijk, directeur Conservatorium van Amsterdam

'Jongeren krijgen vaak het verwijt dat zij zich onvoldoende interesseren voor de maatschappij. De kunsten krijgen het verwijt zich onvoldoende naar buiten te richten. Dit project bewijst dat jongeren zich wel degelijk interesseren voor maatschappelijke thema’s en dat kunst het medium bij uitstek is om deze verhalen over te brengen.'
Vincent van Kekerix, student Conservatorium van Amsterdam & producent Kindsoldaat

'Dominique heeft het verschil gemaakt door deze avond in het teken van War Child te zetten met als resultaat dat wij nog meer oorlogskinderen kunnen helpen. Dat wij oorlogskinderen creatieve workshops kunnen geven waarin muziek wordt gebruikt. Muziek, de taal die iedereen spreekt en mensen samenbrengt.'
Judith Bouwman, actiecoördinator War Child

OpleidingBachelor Muziek - klassiek slagwerk
Titel Eindwerk Kindsoldaat. Een muzikale confrontatie
Student Dominique Vleeshouwers

'Veel kinderen in deze wereld kunnen niet opgroeien in een veilige omgeving. Daarom wil ik het onderwerp kindsoldaten tot uitdrukking laten komen in de muziek tijdens mijn productie en er uw aandacht op vestigen. Met dit project wil ik zorgen dat het publiek bewust wordt van hun eigen leven en dit vergelijkt met het leven van een kindsoldaat. Verworden tot een missie, vastbesloten op deze manier een steentje bij te dragen aan de hulp door War Child voor deze jonge mensen in Afrika.'

Delen