'1+1 = 3' | Myriam Knol

Myriam: 'Mijn onderzoek richt zich op het toekomstig kunstonderwijs en betreft feitelijk ook een economisch aspect, waarbij vragen en behoeften uit het onderwijsveld en het aanbod van kunstinstellingen beter op elkaar worden afgestemd. Gezien de veranderingen in de maatschappij en de daaruit voortkomende overheidsbezuinigingen moeten kunstinstellingen een actiever beleid voeren.

In opdracht van de Kunstvereniging Diepenheim (KvD) heb ik onderzoek gedaan naar de kansen om via kunsteducatieve projecten een structurele band op te bouwen met het (v)mbo in de regio Twente. Daarbij heb ik gekeken naar de rol van subsidiegevers en heb ik beleidsmakers en professionals in het onderwijs- en subsidieveld geïnterviewd en literatuuronderzoek gedaan. Authentieke kunsteducatie was de invalshoek. Mijn streven is leerlingen meer dan 'schoolkunst' te laten produceren door relaties te leggen met zowel de buitenschoolse kunstzinnige ervaringen en activiteiten van leerlingen als met ontwikkelingen in de professionele kunst.’

Aanbevelingen

'Het onderzoek van Myriam is een zeer waardevolle toevoeging geweest voor de verdere ontwikkeling van ons vakgebied: authentieke kunst en cultuureducatie vraagt om verbinding tussen scholen en professionele kunstinstellingen. Zij heeft daarbij nadrukkelijk een verbinding gemaakt met de buitenwereld buiten de Academie voor Beeldende Vorming door haar onderzoek vanuit de kunstvereniging te laten starten en hen opdrachtgever te maken. Zij onderzocht het huidige beleid inzake fondsen en subsidies van de Nederlandse overheid. Dit mondde uit in  succesvolle subsidieaanvragen. Tenslotte heeft zij in het kader van haar onderzoek een pilot van drie maanden gedraaid op een agrarische onderwijsinstelling waarbij zij onderzoek toetste, combineerde en toepaste.'
Paul Meijer, voormalig docent Onderwijskunde, Academie voor Beeldende Vorming

Student Myriam Knol
OpleidingDocent beeldende kunst en vormgeving verkort
Titel eindwerk 1+1 = 3

Delen