Nachtoord

De korte fictiefilm Nachtoord won de Topkapi Films Fictie Prijs 2015, de Filmproducten Nederland Award 2015, een Filmfonds Wildcard op het Nederlands Film Festival 2015 en de VERS-Award 2015.

De film gaat over Saïd, een stille, intelligente jongen die in een vervallen industriestad woont. Hij heeft een eenvoudig baantje bij een sleutelzaak om het hoofd boven water te houden. Niet alleen dat van zichzelf, maar van het hele gezin. Zijn verlangen naar verrijking en diepgang kan hij niet in zijn dagelijkse bestaan vervullen. Daarom heeft hij een manier gevonden om hier ’s nachts aan te voldoen. Hij analyseert de klanten van de sleutelzaak en van degenen waarvan hij denkt dat ze hem iets nieuws kunnen bieden, maakt hij heimelijk een dubbele kopie. Hij volgt ze en neemt ’s nachts een kijkje in hun huis. Even proeft hij van een ander bestaan. Hij dompelt zich onder in literatuur, kunst en muziek. Hij beseft zich echter dat tijdelijk ontsnappen naar een andere wereld een surrogaatoplossing is. Totdat hij in aanraking komt met iemand die hem een handreiking doet en hem dat beetje hoop geeft. Misschien is een ander bestaan toch niet zo onbereikbaar…

Hetty: ‘Voor het maken van Nachtoord hebben we een ander traject bewandeld dan gewoon is voor het maken van een fictioneel verhaal. Onze aanpak in de ontwikkelingsfase zou je ‘documentair’ kunnen noemen. In plaats van achter een bureau onze fantasie de vrije loop te laten gaan, zijn we de realiteit ingedoken. We hebben uitvoerig research gedaan naar het thema van de film: sociale ongelijkheid. We hebben ons ondergedompeld in achterstandswijken om dit van dichtbij mee te maken en het verhaal van binnenuit te kunnen vertellen.

Wat ons opviel tijdens deze research, is dat veel jongeren uit achterstandsbuurten niet geloven dat ze uit hun milieu kunnen breken. Toch zijn er enkelen die ondanks de obstakels hun eigen wegen hebben gecreëerd. Wij kunnen misschien niets veranderen aan het feit dat er minder kansen zijn voor jongeren uit een lager milieu, maar we kunnen wel laten zien dat wilskracht en een droom het belangrijkste fundament zijn om wél iets te bereiken. Dit is waar het verhaal van Nachtoord begon.

De elementen die we in de research zijn tegengekomen, hebben we gebruikt om een sociaal sprookje te maken dat de realiteit ontstijgt. Ons idee is dat verhalen vertellen de sterkste manier is om een boodschap over te brengen. In een verhaal leef je mee met een karakter, waardoor zijn situatie invoelbaar wordt. Als filmmakers zijn we ons bewust van de macht van het verhalen vertellen en dat dit gepaard gaat met een verantwoordelijkheid om bepaalde zaken aan het licht te brengen. In het geval van Nachtoord is dat sociale ongelijkheid. Door de scheidslijn tussen de fictie- en documentairewijze van filmmaken te vervagen, pogen wij een vernieuwende lichting filmmakers te worden die films maken met een boodschap.’

Aanbevelingen

Henk Muller, voormalig studieleider Productie, Nederlandse Filmacademie: ‘De studenten hebben zich vanaf de idee-ontwikkeling van dit eindexamenproject op buitengewone wijze ingezet om vooroordelen in de samenleving over medeburgers met een niet-westerse achtergrond op subtiele wijze te tackelen, zonder daarbij een belerende vinger op te steken tegen het publiek. Het ging ze erom de universaliteit zichtbaar te maken van het gegeven dat diepgaande belangstelling voor elkaars cultuur tot inzicht kan leiden en vooroordelen kan voorkomen.

De film is op alle onderdelen van buitengewone kwaliteit: een belangwekkend thema, een aansprekend scenario en uitstekende spelregie.’

Henk Burger, dramaturg NTR: ‘De kracht van Nachtoord schuilt enerzijds in de subtiele dosering van het verrassende plot, anderzijds in de strakke stilering en het magische camerawerk. Elke valkuil voor te veel expose van het hoofdpersonage in voice over, is zorgvuldig vermeden. Een sociaal drama dat nog lang nazingt in je hoofd.’

Delen