De (on)bevangen leerruimte

Isabella Rosa Giacomelli (Docent Beeldende Kunst en Vormgeving, Breitner Academie) studeerde af met haar scriptie De (on)bevangen leerruimte. Een onderzoek gericht op sociale (on)veiligheid, waarbij beïnvloedbare factoren inzichtelijk zijn gemaakt binnen het kunst(vak)onderwijs en de daarbijbehorende onzekerheden van beginnend kunstdocent in het bieden van een zowel creatief-veilige als uitdagende leeromgeving.

Isabella: "Een veilig leerklimaat lijkt iets ontastbaars, een gevoel dat kan worden ervaren in de beroepspraktijk en niet uitsluitend in woorden kan worden gevat. Hoe kan het dat er zo'n grote kloof bestaat tussen het streven naar een veilige werk- en leeromgeving in de kunsteducatie en de alledaagse ervaringen in de praktijk?"

Vanuit het medialandschap en de vakliteratuur wordt het probleem rondom sociale onveiligheid binnen het kunst(vak)onderwijs vanuit diverse perspectieven uitgelicht en onderzocht, van hieruit zijn diverse interviews & enquêtes afgenomen met kunst(vak)docenten. Deze inzichten dienen als bouwstenen voor het ontwerpen van een kunsteducatief onderzoeksinstrument – waarin het model van de (on)bevangen leerruimte fungeert als vertaalslag van theorie naar de beroepspraktijk van kunst(vak)docenten.

De (on)bevangen leerruimte

"De integratie tussen haar achtergrond als designer en de uitvoering van het onderzoek, komt het dichtst tegen art-based onderzoek aan en overstijgt daarmee domeingrenzen."

Aanbevelingen

Gina Sanches, docent vakdidactiek en onderzoeksbegeleider Breitner Academie: "Isabella heeft voor haar afstuderen een zeer relevant ontwerponderzoek vormgegeven. ‘De (on)bevangen leerruimte tussen de comfortzone, vrijheid en uitdaging in het kunst(vak)onderwijs’ speelt in op de behoefte aan een sociaal veilige omgeving en tegelijkertijd de ruimte om te creëren. Dat doet het op een artistieke en experimentele, maar zeer effectieve manier.

Op basis van eigen ervaring, uitgebreid literatuuronderzoek en veldverkenning heeft Isabella een docentenmanual ontworpen die ruimte maakt voor sociale veiligheid en ruimte biedt voor creatie. Tevens heeft zij op een zeer artistieke wijze een visualisatie van de verhouding tussen deze gebieden vormgegeven. De visualisatie is doeltreffend doordat het inzicht biedt voor zowel de student als de docent."

Uit het juryrapport van de ZOEK!prijs zeggen Marike Hoekstra, onderzoeker, docent en beeldend kunstenaar en Krien Clevis, beeldend kunstenaar/curator/onderzoeker: "Het onderzoek van Isabella neemt het actuele thema van sociale veiligheid onder de loep. De kritische blik die naar aanleiding van #metoo ook op het kunstvakonderwijs werd gericht, heeft volgens de onderzoeker consequenties voor alle lagen van het kunstonderwijs. Het onderzoek is sterk gevoed door haar rol als ervaringsdeskundige (aanvankelijk als student in Den Haag en naderhand student Breitner en docent voortgezet kunstonderwijs) en vindt (derhalve) aansluiting bij de actuele problematiek over onveilige situaties in het kunstvakonderwijs. 

Haar fascinatie en persoonlijke betrokkenheid spreken zowel uit de keuze voor het onderwerp alsook uit de eigenzinnige manier waarop zij het onderzoek vanuit verschillende perspectieven heeft aangepakt. Bijzonder is haar zeer methodische aanpak om de mediakennis over #metoo in te zetten als basis voor wetenschappelijk onderwijstheorie, om vervolgens te vertalen naar een meer ‘experimentele’ opdracht." 

Een project van:

Isabella Rosa Giacomelli

Delen