Walking a tightrope across the gap of digital preservation and environmental sustainability

Sophia van Hoek (Cultureel Erfgoed, Reinwardt Academie) studeerde af met haar scriptie Walking a tightrope across the gap of digital preservation and environmental sustainability: The National Archives of the Netherlands and the challenge of achieving a climate-neutral digital archive.

Sophia: 'Sinds er digitale objecten bestaan, bestaat er digitale preservering. Digitale preservering is het geheel aan processen en activiteiten dat noodzakelijk is om digitale collecties door de tijd heen te bewaren: we hebben het dan over het bereiken van digitale duurzaamheid. 

Met mijn onderzoek stel ik de vraag: hoe kan de culturele sector op een verantwoorde manier verminderen zonder dat dit ten koste gaat van de noodzakelijke digitale duurzaamheid? Als eerste stap in de richting van een groen digitaal archief beschrijft dit onderzoek verschillende voorbeelden van klimaatvriendelijke overwegingen in digitale preservering. Beschreven cases behandelen de situatie bij het Nationaal Archief; emulatie versus conversie als methode om de toegang tot digitale objecten te behouden, preservation tools voor het uitvoeren van impact assessments en fixity checking om de integriteit van de digitale objecten te bewaken. Dit afstudeerwerk is ook bedoeld als een open oproep aan de internationale GLAM-sector (Galleries, Libraries, Archives, Museums) om zich bewust te zijn van de impact van het digitale archief op het milieu, en dat verder onderzoek naar het minimaliseren van onze digitale voetafdruk hoogst noodzakelijk is.'

Walking a tightrope across the gap of digital preservation and environmental sustainability

"Voor de cultuursector is digitale duurzaamheid uiterst belangrijk, het gaat immers om het voortbestaan van onze collecties"

Aanbevelingen

Fifine Kist, begeleidend docent bachelor Reinwardt Academie: 'Sophia heeft in haar onderzoek een zeer relevant en actueel thema, de klimaatverandering en hoe we hier mee om moeten gaan in het erfgoedveld, gekoppeld aan het duurzaam beheer van digitale archieven: Green IT. Dit onderzoek levert een belangrijke bijdrage aan de huidige discussies die spelen in het werkveld op dit terrein.'

Jacob Takema, Senior adviseur Preservation van het Nationaal Archief: 'Sophia heeft met deze scriptie een buitengewone prestatie geleverd en heeft blijk gegeven van diepgaand begrip en expertise op het gebied van zowel digitale preservering als milieuduurzaamheid. Deze scriptie is niet alleen goed geschreven, maar vertoont ook een diepgaande analyse van de complexe uitdagingen waarmee The National Archives of the Netherlands wordt geconfronteerd bij het nastreven van een klimaatneutraal digitaal archief. Door het wereldwijde vraagstuk van milieuduurzaamheid te combineren met de uitdaging om op grote schaal digitale informatie voor de eeuwigheid toegankelijk te houden heeft Sophia een aanzienlijke bijdrage geleverd binnen het vakgebied'

Een project van:

Sophia van Hoek

Delen