Schedule

We created schedules to catch and frame - time. Light is an indication of change. This performance aims to capture, direct, perform and schedule - the light. As an audience you will experience this on your own way.

The space of theater reflects society and its needs, reflections, comments and interpretations, and hence the extreme diversity of theatrical forms. All these examples assume their own, symbolic shapes and characteristics. However, there is always a meeting with the event, in one time and space. As the audience, we are the energy that influences and thus shapes the spectacle, each time anew. As a society, we create roles and functions that meet our needs. Theater is an example of mental and space realization. I want to be involved in a critical example of theater. The platform of unchangeable discord, challenging questions and challenging each other as individuals. Place where object might be a main performer and together with audience create different landscape, dialog. In Schedule, I was investigating potential of theater black box as context for the installation itself. Because of lack of human appearance as a guide(performer) through the performance, relation between audience, object, light and sound became almost vulnerable.

-SCHEDULE-
We created schedules to catch and frame - time.
Light is an indication of change.
This performance aims to capture, direct, perform and schedule - the light.
As an audience you will experince this on your own way.

concept & design: Paulina Prokop*
sound design & composer: Elisa Battistutta
production manager: Luna Ramaker*
first stage manager: Lucas de Groen

* Graduation performance Scenography and Production and Stage Manangement

Aanbevelingen

Peter de Kimpe, ontwerper, scenograaf, voormalig artistiek leider opleiding Scenografie: Paulina Prokop heeft met SCHEDULE een indrukwekkend lichtinstallatie gemaakt; een tijdsmachine die de theatrale ruimte op virtuoze verandert door middel van licht en geluid, een indrukwekkende compositie in tijd en ruimte. Ze heeft daarmee een van de mooiste ervaringen geboden in jaren, een installatie die het verdient gezien te worden, ik zou bijna zeggen: die het Stedelijk Museum had moeten aankopen. Paulina’s werk is sterk conceptueel gericht. Haar werk is een doorlopend onderzoek naar nieuwe wegen, naar een nieuwe beelddramaturgie. Haar poëtische beeldtaal heeft een zeer sterke grafische en ruimtelijke kwaliteit, is sterk gericht op de werking en invloed van licht en materie. Het werk van Paulina is een zeer geconcentreerd onderzoek, streng welhaast, maar het verdient verder doorgezet te worden.

Bart Visser, artistiek leider opleiding Scenografie: Paulina heeft een heel verfrissende kijk op de plek en waarde van kunst en cultuur. Ze is wars van hokjes en definities. Ze weigert haar werk als kunst te bestempelen. Haar werk valt te lezen als mogelijkheden, als menselijke mogelijkheden tot verbinding. In haar werk is de toeschouwer onderdeel van haar denkparcours, niet slechts de ontvanger ervan. “As the audience, we are the energy that influences and thus shapes the spectacle, each time anew”.Zij ziet theater niet als een eiland buiten de werkelijkheid, maar als onlosmakelijk onderdeel ervan. “As a society, we create roles and functions that meet our needs. Theater is an example of mental and space realization. I want to be involved in a critical example of theater. The platform of unchangeable discord, challenging questions and challenging each other as individuals.” Dit geeft een blik op het denken in de toekomst, waar het denkparcours in de kunst, in het theater, onderdeel is geworden van diezelfde toekomst. Een toekomst van onderzoekende individuen, die elkaar in het onderzoeken herkennen, en waar er mogelijkheden ontworpen moeten worden voor een dialoog. Dàt is de zoektocht van Paulina. Er is een begin gemaakt. Er is tijd, ruimte en studie nodig voor een vervolg.

Een project van:

Delen