Subcutis

Subcutis is de wetenschappelijke benaming voor de laag die net onder de huid schuilt. Dit werk is mijn interpretatie en visualisatie van de innerlijke wereld die verscholen ligt in deze laag. Subcutis onderzoekt de complexiteit van de menselijke psyche en onze oppervlakkige vormen van zowel fysiek als psychisch contact, die we voor een deel in stand houden door middel van façades. Hiernaast heb ik mijn persoonlijke denkwereld en expliciet seksuele gevoelens uitgebeeld. Ik heb mijn werk geprobeerd te versterken door beeldend te refereren naar bekende kunstenaars die zich met soortgelijke onderwerpen bezig hebben gehouden. Hiermee bedoel ik kunstenaars als Goya, Freud, Rorschach en Evens.

In Subcutis wordt nieuwe media gecombineerd met authentiek ambacht. Als docent vind ik het belangrijk om oude en nieuwe technieken te overbruggen en ik zou mijn leerlingen dit in mijn beeldende lessen willen doorgeven. Daarnaast heb ik voor Subcutis interdisciplinair gewerkt; met licht, geluid, beeld en lichaam. Deze werkwijze moet meer worden ingezet in de hedendaagse kunstvakken en niet alleen tijdens CKV. Nog te veel heb ik op scholen tijdens mijn stagejaren de verschillende kunstdisciplines als losstaande onderdelen behandeld zien worden. Performance art is een medium dat deze onderdelen met elkaar kan verbinden. Het is een kunstvorm die niks uitsluit; van drama tot dans en van schilderen met het lichaam tot rijstkorrels tellen. Ik sluit mij aan bij Joseph Beuys, die vindt dat het docentschap het perfecte voorbeeld is van performance art.  

Ik hoop in de toekomst mijn persoonlijke ontwikkeling als kunstenaar te kunnen combineren met het lesgeven. Ik wil mijn leerlingen en studenten later uit hun comfort-zone lokken door ze à la Wagner te richten op het 'Gesamtkunstwerk'; het ideale samenspel van alle kunsten. Ik hoop met Subcutis een goede stap in deze richting te zetten.

Aanbevelingen

Peter Dam, docent begeleider beeldende kunst: In zijn performance waarmee hij afstudeerde werd alles door hemzelf bepaald, als in een theatervoorstelling: aankleding, belichting , grime, expressie middels zijn fysiek, dit alles zich afspelend in een door hem zelf gecreëerd “decor”, bestaand uit door hem gemaakte tekeningen die tijdens de performance in een bepaalde volgorde, elkaar overlappend, gefilmd en geprojecteerd werden. Zowel in de research als in de uitwerking is er altijd heel geconcentreerd gezocht, geëxperimenteerd, gemaakt en uit- geprobeerd. De kracht van de performance ligt voor een groot deel in de research, het zoeken naar de juiste beelden, het zoeken naar de juiste zeggingskracht per beeld, de juiste maat en materiaal per beeld, de volgorde der beelden en het effect van de beelden wanneer zij gefilmd en geprojecteerd worden. Elk beeld heeft buiten de performance om ook een eigen kwaliteit voortkomend uit de intensiteit waarmee zij gemaakt zijn. Hoewel de performance, omdat het geheel van binnenuit gemaakt is, sterk op de rand van de kitsch balanceert, is het door de vele research, de enorme intensiteit waarmee het voorbereid en gemaakt is, toch zeer sterk algemeen beschouwend en ontroerend; het wijst ons op het menselijk tekort.     

Philip Hopman, Illustrator: Als stagebegeleider heb ik Boris serieus zien werken aan dit eigenzinnige project: het maken van een performance waarin zijn tekeningen de hoofdrol spelen. Hij toont toewijding en geduld, zijn tekeningen bestaan uit gedetailleerde en geabstraheerde onderdelen van het menselijk/mannelijk lichaam. Hij deinst er niet voor terug om urenlang te oefenen op arceringen in inkt of fijntjes geaquarelleerde spierbundels. Hij heeft een grote en brede interesse in klassieke en hedendaagse kunst, en verwerkt zijn kennis in deze tekeningen. Hij weet heel goed wat hij wil en behoeft nauwelijks begeleiding in zijn missie. Deze jongen heeft een zeer innemende persoonlijkheid met een eigen kijk op de wereld. Boris kiest niet voor een makkelijke weg, die zal soms hobbelig zijn. Maar hij heeft lef (performt op jonge leeftijd al in het Stedelijk museum Amsterdam) en veerkracht. Goede ingrediënten voor een onconventionele carrière en uiteraard deze inzending.

Een project van:

Delen