Inzenden

Deadline: dinsdag 1 oktober 2024, 13.00 uur. 
De criteria voor inzending vind je in het AHK Eindwerkprijs Reglement 2024 (PDF).

De inzending dient te bestaan uit de volgende documenten:

  1. overzicht van gegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, naam opleiding / afstudeerrichting, titel afstudeerwerk, link naar profiel op de Lichtingensite en/of LinkedIn.
  2. afstudeerwerk in de vorm van tekst, video, foto, script, audio, beeld en/of maquettes. In het geval van video: stuur geen grote videobestanden, maar een link naar een online omgeving waar de video te zien is, bijvoorbeeld Vimeo.
  3. motivatie van de kandidaat van maximaal een halve A4 met een korte omschrijving van het project, de fase van het afstudeerwerk (is het een gerealiseerd project/work in progress/niet gerealiseerd ontwerp of concept?), de manier van verbinding met de buitenwereld en de relevantie voor de verdere ontwikkeling van het vak.
  4. aanbevelingsbrief namens de opleiding van een van de begeleiders, waarin gemotiveerd wordt waarom het werk aan de criteria van de prijs voldoet, maximaal een halve A4.
  5. aanbevelingsbrief van een externe deskundige, maximaal een halve A4.
  6. bewijs waaruit de datum van afstuderen blijkt (bijv. kopie diploma of een bevestiging van je opleiding met je afstudeerdatum).
  7. een door een bevoegde examinator ondertekend bewijs dat het afstudeerwerk is beoordeeld met een 'goed'/ 8 of hoger (indien beschikbaar, niet verplicht).

Let op: lever de documenten aan als aparte documenten, voorzien van nummer en titel, tekstbestanden liefst in Word.

Stuur je inzending digitaal naar webredactie@ahk.nl, bijvoorbeeld via WeTransfer.com.

Als je werk hebt waarvan je wilt dat de jury het bekijkt tijdens het juryberaad - zoals een boek, foto's of maquette - kun je dat ook als 'hardcopy' afleveren bij de balie van de Academie voor Theater en Dans, Jodenbreestraat 3. Of stuur het naar:

AHK - afdeling Onderwijs, onderzoek, communicatie
T.a.v. jury AHK Eindwerkprijs
Postbus 15079
1001 MB Amsterdam

Vragen?
E-mail webredactie@ahk.nl.

Delen