Inzenden

Inzenddeadline: woensdag 5 oktober 2022, 13.00 uur.
De criteria voor inzending vind je in het AHK Eindwerkprijs Reglement 2022 (PDF).

Onderdelen inzending
De inzending dient te bestaan uit onderstaande documenten. Let op: stuur de documenten in als losse documenten, voorzien van duidelijke nummers en titels (zoals hieronder), tekstbestanden zo mogelijk als Word-bestanden.  

  1. overzicht van gegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, naam opleiding / afstudeerrichting, titel afstudeerwerk, links naar profiel op de Lichtingensite en/of LinkedIn;
  2. afstudeerwerk in de vorm van tekst, video, foto, script, audio, beeld en/of maquettes. In het geval van video: stuur geen grote videobestanden, maar een link naar een online omgeving waar de video te zien is;
  3. motivatie van de kandidaat van maximaal een halve A4 met een korte omschrijving van het project, de fase van het afstudeerwerk (is het een gerealiseerd project/work in progress/niet gerealiseerd ontwerp?), de manier van verbinding met de buitenwereld en de relevantie voor de verdere ontwikkeling van het vak;
  4. aanbevelingsbrief namens de opleiding van een van de begeleiders, waarin gemotiveerd wordt waarom het werk aan de criteria van de prijs voldoet, maximaal een halve A4;
  5. aanbevelingsbrief van een externe deskundige, maximaal een halve A4;
  6. bewijs waaruit de datum van afstuderen blijkt (bijv. kopie diploma of een bevestiging van je opleiding met je afstudeerdatum);
  7. een door een bevoegde examinator ondertekend bewijs dat het afstudeerwerk is beoordeeld met een 'goed'/ 8 of hoger (indien beschikbaar, niet verplicht).

Inzending
Stuur je inzending digitaal naar webredactie@ahk.nl (bijvoorbeeld via WeTransfer.com).

Als je werk hebt waarvan je wilt dat de jury het bekijkt tijdens het juryberaad - zoals een boek, foto's of maquette - kun je dat ook als 'hardcopy' afleveren bij de balie van de Academie voor Theater en Dans, Jodenbreestraat 3. Of stuur het naar:

AHK - afdeling Onderwijs, onderzoek, communicatie
T.a.v. jury AHK Eindwerkprijs
Postbus 15079
1001 MB Amsterdam

Vragen?
E-mail webredactie@ahk.nl.

Delen