ANBI-status

De Stichting Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze ANBI-status betekent dat alle giften die gedaan worden aan de AHK aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. Kijk voor meer informatie op www.anbi.nl.

Het fiscaal nummer van de Stichting Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten is: 8612791

Verantwoording

  • Meer informatie over de bestuurssamenstelling vindt u op de pagina's Raad van Toezicht, College van Bestuur en Academiedirecties
  • Meer informatie over het beloningsbeleid vindt u op de pagina Governance
  • Meer informatie over het beleid van de AHK vindt u in het Instellingsplan 2013-2018
  • Een verslag van de door de AHK uitgeoefende activiteiten alsmede een financiële verantwoording vindt u in onze jaarverslagen

Contactgegevens AHK en academies

Delen