ANBI-status

De Stichting Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze ANBI-status betekent dat alle giften die gedaan worden aan de AHK aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. Kijk voor meer informatie op www.anbi.nl.

Het fiscaal nummer van de Stichting Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten is: 8612791

Verantwoording

Contactgegevens AHK en academies

Delen