Auteursrechten

Onderwijs en auteursrechten voor het HBO 
Onder de naam Easy Access-regeling (HBO) heeft de Vereniging Hogescholen een afkoopregeling getroffen met stichting UvO (Uitgeversorganisatie voor het onderwijs). Daardoor is het hergebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal binnen het hoger onderwijs met ingang van 1 januari 2021 eenvoudiger en uitgebreider geworden. 

Toegestaan is: 
-Overnames tot 50 pagina's, of maximaal 25% van het oorspronkelijke werk. Deze bovengrens geldt tevens voor de overname van bladmuziek en liedteksten. 
-Voor afbeeldingen, grafieken, tabellen en schema’s geldt maximaal 50 afbeeldingen in presentaties gebruiken (PowerPoint, Prezi, e.d.). Daarbij zijn er twee voorwaarden: maximaal 10 werken van dezelfde maker gebruiken en niet meer dan 25 afbeeldingen uit hetzelfde werk. 

Voor alle overnames geldt dat het origineel rechtmatig openbaar moet zijn gemaakt en dat, voor zover redelijkerwijs mogelijk, er gewerkt wordt met een bronvermelding. Overnames kunnen op papier of digitaal, binnen de eigen, besloten leeromgeving (Blackboard, ELO, Teams, Leerpodium, Kaltura, etc.) aan studenten beschikbaar gesteld worden. 

Specifiek voor de kunsthogescholen is een groot winstpunt dat zij in deze regeling kunnen profiteren van het ‘oprekken’ van het hergebruik van beeldmateriaal en het hergebruik van liedteksten/notenschrift dat ook onder de normering van de 50 pagina’s valt (dat was 1 refrein en 1 couplet, en 5 notenbalken).  

Nadere uitwerkingsregelingen met betrekking tot naleving van de regeling en het gebruik van lange overnames zijn nog onderwerp van gesprek.. 

Een Handleiding voor Docenten AHK: Easy Access-regeling HBO is opgesteld.

Voor directe toegang tot de praktische informatie over auteursrecht in het HBO klik hier.

Auteursrechten en de kunstenaar
​​​​​​​
De Auteurswet beschermt de maker van een werk en zorgt tegelijkertijd voor informatievrijheid. Kunstenaars in alle disciplines die willen weten wat hun recht als maker is vinden een goed uitleg op de AHK-website: BeroepKunstenaar.

Auteursrechten bij bladmuziek, beeld en geluid
De NMUV (Nederlandse Muziek Uitgevers Vereniging) heeft de volgende video's geproduceerd over auteursrecht m.b.t. bladmuziek, beeld en geluid.

Vertoning van videofilms en/of televisieprogramma’s
Een aparte overeenkomst voor Hogescholen met Videma, regelt, tegen een vergoeding, de toestemming voor het vrije gebruik van tv-programma's en films van de Nederlandse omroepen. Videma is de rechtenorganisatie voor tv en filmwerk.

  • Vertoning mag op elke plek in de school
  • Het is niet toegestaan deze vertoning publiekelijk (extern) te delen
  • Vertoning van de belangrijkste Nederlandse publieke en commerciële zenders is toegestaan, met uitzondering van betaalzenders
  • Vertoning van videofilms die door middel van Dvd, Blu-ray, Stream of Download worden vertoond. Welke films onder de regeling vallen is te vinden bij de website van Filmservice
    Zie verder: Videma en Filmservice 

Contact​​​​personen:
Matty Gaikhorst – Academie van Bouwkunst
Véronique van Stokkom – Breitner Academie
Luuk Hoekstra – Conservatorium van Amsterdam
Kokkie Vink – Reinwardt Academie
Marina Moolhuijzen – Academie voor Theater en Dans
​​​​​​​Annemiek Verkuijl – Nederlandse Filmacademie

Delen