Arbeidsmarkt

Waar kun je met het BIK-certificaat aan de slag?

De opleiding leert professioneel kunstenaars om hun kunstenaarschap uit te dragen naar basisschoolleerlingen. BIK-kunstenaars werken projectmatig in het basisonderwijs en zijn dus niet in dienst van een school.

De projecten vinden meestal tijdens schooluren plaats. Maar ook buiten de normale lestijden worden kunstenaars door basisscholen ingezet, vanwege de ontwikkeling van de brede school en toename van de naschoolse opvang die scholen aanbieden.

De ervaring leert dat:
33% van de alumni een jaar na de opleiding regelmatig eigen projecten doet op basisscholen.
33% van de alumni educatieve cursussen geeft bij kunstinstellingen of via deze instellingen op scholen werkt.
33% van de alumni de opleiding heeft ervaren als verrijkend voor het kunstenaarschap en zich op een andere manier met kunst in de samenleving positioneert.

Alumni werken o.a.:
•    als rondleiders en workshopdocenten in musea
•    met eigen projecten op basisscholen in het hele land
•    als educatief medewerker of programma-ontwikkelaar bij cultuureducatie-instellingen
•    in het voortgezet onderwijs
•    in het speciaal onderwijs
•    in schoolbrede projecten met als resultaat een blijvend kunstwerk op school
•    als illustrator van lesmateriaal voor basisscholen
•    in projecten na schooltijd
•    in het geven van trainingen creatief proces aan schoolteams.

Hoe komt een BIK-kunstenaar aan opdrachten?

Een BIK-kunstenaar krijgt zijn opdrachten:
•    door zelf actief basisscholen te benaderen
•    via bemiddeling door kunst/cultuureducatie-instellingen.

Wat verdient een BIK-kunstenaar?

Er zijn geen vaste richtlijnen voor een uurtarief. De meeste BIK-kunstenaars houden een uurtarief aan dat vergelijkbaar is met de uurtarieven die gelden in de cultuureducatie sector. Uit een steekproef onder BIK-kunstenaars blijkt dat ze ongeveer 8 tot 10 projecten per schooljaar uitvoeren en daarmee gemiddeld zo'n 550 euro per project verdienen.

Delen