Programma

Onderwerpen lessen

In de eerste module (tot de kerst) komen thema’s aan de orde als:

•    De opzet van een creatieve workshop
•    Projecten ontwikkelen vanuit je eigen fascinatie als kunstenaar
•    De didactiek van een workshop
•    Werkvormen in de klas
•    Houding voor de klas
•    Samenwerking met de leerkracht
•    Ontvangen en geven van feedback
•    Filosoferen met kinderen
•    Kijken naar en reflecteren op kunst
•    De praktijk van cultuuronderwijs in het primair onderwijs

In de tweede module werk je aan inhoudelijke verdieping van je eigen kunstaanbod voor scholen en wordt de zakelijke kant van de BIK-praktijk belicht:

•    Inspelen op de vraag van een school
•    Aansluiten op de belevingswereld van kinderen
•    Aansluiten op de culturele omgeving van de school
•    Visie op je meerwaarde als kunstenaar in het primair onderwijs
•    Acquisitie in het primair onderwijs
•    Opbouw van relevant netwerk
•    Projectplannen en begrotingen maken

Lesdagen: Maandag
Tijden: 10.00-16.30 uur
Locatie: Academie van Bouwkunst, Waterlooplein 211-213, Amsterdam

Er zijn drie praktijkperiodes, waarin je projecten uitvoert op basisscholen in je eigen regio. Data en tijden plan je zelf in overleg met de school. In de praktijkperiodes zijn er geen lessen in Amsterdam
 
Praktijkperiode 1

Oktober 2019
Omvang: zes workshops van een uur aan zes verschillende groepen.

Praktijkperiode 2
Half januari tot half februari 2020
Omvang: lessenserie van drie lessen van een uur aan drie verschillende groepen.

Praktijkperiode 3
Maart t/m mei 2020
Omvang: Lessenserie van zes lessen van een uur aan twee verschillende groepen.

Lesdata (onder voorbehoud)

31 augustus
7, 14, 21, 28 september
26 oktober
2, 9 november
16 of 17 nov individuele tussenevaluatiegesprekken
23, 30 november
7, 14 december
4, 11 januari
8 februari
1, 8, 15, 22 maart
19 april, alleen ‘s ochtends
10, 17 mei
7 juni
21 of 22 juni individuele eindgesprekken
28 juni evaluatiedag en certificaatuitreiking

Maandag 19 april informatiemiddag voor schooljaar 21-22
Eind april, begin mei individuele intake gesprekken voor schooljaar 21-22

Reken op een tijdsinvestering van twee dagen per week gedurende 28 weken. De studiebelasting bestaat uit: ontwikkelen van projecten, voorbereiden en verslag leggen van de praktijkopdrachten, bijhouden van persoonlijke ontwikkeling in intern portfolio, samenstellen extern portfolio, ontwikkelen van de beroepspraktijk.

De opleiding kent twee officiële momenten waarin de voortgang van het leerproces wordt besproken: Aan het eind van de eerste module volgt een voortgangsgesprek met de studieleider en de hoofddocent. Ter afsluiting van de opleiding is er een gesprek met de toetsingscommissie. In beide gesprekken is de eigen ontwikkeling in relatie tot de BIK-competenties leidend.  Tevens presenteert de BIK’er zich aan relevante netwerkpartners. Als naar het oordeel van de studieleider en het docententeam aan alle vereisten is voldaan, ontvangt de deelnemer het BIK-certificaat en het CPION-diploma.

De BIK-opleiding is praktijkgericht. Tijdens de opleiding ontwerpt elke deelnemer drie praktijkopdrachten en voert deze uit op verschillende basisscholen. Hiermee ontwikkelt elke deelnemer zijn eigen stijl. De projecten worden op de opleidingsdagen besproken en geëvalueerd. De praktijkopdrachten gaan altijd uit van het eigen kunstenaarschap en sluiten aan op de belevingswereld van kinderen en op ontwikkelingen in het onderwijs. Voor de praktijkopdrachten leg je zelf contact met scholen in je eigen regio. Zo bouw je tijdens de opleiding al aan je netwerk voor de praktijk. Contacten die je aangaat tijdens de BIK, kunnen leiden tot opdrachten na afronding van de opleiding.

De data van uitvoering plan je zelf in overleg met de school. Elke dag is mogelijk, als het maar valt binnen de praktijkperiodes.

Delen