CKV Verdiept: nascholingscursus voor docenten kunstvakken

De cursus CKV Verdiept biedt ondersteuning en verdieping voor iedereen die het vak CKV geeft in het voortgezet onderwijs. Alle aspecten van het vak komen tijdens de cursus aan bod; extra aandacht is er voor domein C (verdiepen) waarin het doen van onderzoek centraal staat.

 

Meld je aan

Voor de cursus die start in november 2021

De volgende elementen komen aan bod tijdens de cursus:

  • Theorie en praktijk van het CKV-programma: alle domeinen, hoe ze te verbinden, de verschillen tussen havo en vwo, de verdeling van de studielast en het dossier. Er is extra aandacht voor de elf dimensies in domein B (verbreden) en het onderzoek in domein C (verdiepen);
  • Onderzoeksvaardigheden: hoe kun je leerlingen onderzoek laten doen en waarnaar? Je doet ervaring op met verschillende onderzoeksmethoden die goed aansluiten bij domein C (verdiepen). Er is extra aandacht voor artistiek onderzoek. Daarnaast voer je zelf een klein onderzoek uit;
  • Beoordeling, cijferopbouw en werken met een beoordelingsinstrument;
  • Discussie en visievorming over je eigen invulling van het programma.

Meer informatie over het programma (PDF)

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor CKV-docenten, kunstdocenten en educatiemedewerkers van culturele instellingen.

Docenten

De cursus wordt gegeven door:

  • Lorentine van Tijn, vo-docent Theater, CKV en Nederlands, MA (Ed), cursusleider, zie ook: Hoosh Theater & Educatie
  • Floor den Uyl, vo-docent CKV, KUA en Beeldend, vakdidacticus ICLON Universiteit van Leiden; lid Vernieuwingscommissie CKV
  • Emiel Heijnen, lector Kunsteducatie AHK, lid Vernieuwingscommissie CKV.
‘Ik kreeg veel inspiratie en zin om opdrachten te verzinnen.’ - ‘Ik werd meteen enthousiast om het vernieuwde CKV vorm te geven.’ - ‘Boeiend om ervaringen uit te wisselen met collega's.’ - ‘Erg blij met deze nascholing.’ - ‘Zeer fijn, zoveel docenten, zoveel expertise en zoveel opgewektheid.’
cursisten CKV Verdiept

Praktische informatie & aanmelden

Data: 6 november 2021 & 19 maart 2022. De cursus wordt gegeven op twee zaterdagen van 10.00-17.00 uur. De cursus brengt bovendien circa 20 uur zelfstudie met zich mee.
Locatie: Marineterrein AHK LearningLab, Kattenburgerstraat 5, 1018 JA Amsterdam.
Kosten: € 600 p.p., inclusief cursusmap en lunch. Bij gezamenlijke aanmelding van een samenwerkend duo (kunstdocent en educatiemedewerker culturele instelling) ontvangen beide cursisten 10% korting. Voor deze cursus kun je mogelijk een beroep doen op je persoonlijke scholingsbudget.
Annuleringsvoorwaarden: ben je verhinderd? Tot drie weken voor aanvang van de cursus kun je kosteloos (schriftelijk) annuleren. Je kunt je altijd, zonder bijkomende kosten, laten vervangen door een collega.
Aantal deelnemers: maximaal 20 personen; bij onvoldoende inschrijvingen zal de cursus geen doorgang kunnen vinden.
Contact: nascholingmke@ahk.nl

Certificaat en lerarenregister

Deelnemers ontvangen na afronding van de cursus een certificaat van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Deze cursus is opgenomen in het lerarenregister voor 36 RU (registeruren).

Delen