Alle academies weer toegankelijk

Laatste update: 2 september

De academies van de AHK zijn weer open voor studenten en medewerkers. Wel blijft de regel dat er zoveel mogelijk thuis wordt gewerkt en dat je alleen naar de academie komt conform het coronaprotocol van jouw academie. De coronaprotocollen per academie vind je op MyAHK:

Aanvullend op de coronaprotocollen van de academies is er een AHK-breed coronaprotocol.

Mondkapjesplicht
De AHK hanteert een mondkapjesplicht voor de algemene ruimtes in alle gebouwen: entrees, gangen en sanitaire voorzieningen. Het gaat hierbij om de momenten dat men zich verplaatst. In een lokaal of studio, werkplek of zitplaats in de kantine mag het mondkapje af. Ook externe bezoekers wordt verzocht een mondkapje te dragen in de algemene ruimtes van de academies.

Laatste informatie corona

De gebouwen zijn weer open, toegankelijkheid is afhankelijk van het coronaprotocol van jouw academie. Mondkapjes zijn verplicht in alle algemene ruimtes (entrees, gangen en sanitaire voorzieningen)

Ziekmelding in geval van een positieve coronatest
Heb je een positieve coronatest gedaan, informeer dan direct de academie en help zo voorkomen dat (een deel van) de academie moet worden gesloten omdat niet tijdig de juiste maatregelen konden worden genomen. Je melding wordt vertrouwelijk behandeld. In het AHK Coronaprotocol lees je waar je je kunt melden.

Bereikbaarheid Centrale Studentenadministratie
Openingstijden balie en telefoon
Ma 10.00 - 16.00
Di 10.00 - 16.00
Wo 10.00 - 16.00

E csa@ahk.nl (ma t/m vr)
T 020 5277734

Adres
Jodenbreestraat 3
1011 NG Amsterdam
(1e verdieping Academie voor Theater en Dans)

Bereikbaarheid ICT-helpdesk
De ICT-helpdesk is op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 020 527 7752 of via helpdesk@ahk.nl.

Vragen over medische hulp
Heb je als student medische hulp nodig (corona-gerelateerd of niet), neem dan telefonisch contact op met je huisarts. Heb je nog geen huisarts, schrijf je dan z.s.m. in bij een huisarts. Op MyAHK vind je belangrijke informatie over medische hulp en bij welke huisarts of huisartsenpost je terecht kunt!

Belangrijke telefoonnummers
In geval van nood of bij fysieke of mentale problemen kun je 24 uur per dag de onderstaande landelijke nummers:

De academiegebouwen zijn weer geopend, het uitgangspunt blijft dat iedereen zoveel mogelijk thuiswerkt of naar het werk komt op basis van het coronaprotocol van je eigen academie. Je vindt alle informatie om thuis te kunnen werken op de speciale Thuiswerken-pagina op MyAHK. De normale procedure voor ziekmelden blijft gelden.

Ziekmelding in geval van een positieve coronatest
Ben je op de academie geweest en heb je kort daarna een positieve coronatest gedaan, informeer dan direct de academie en help zo voorkomen dat (een deel van) de academie moet worden gesloten omdat niet tijdig de juiste maatregelen konden worden genomen. Je melding wordt vertrouwelijk behandeld. In het AHK Coronaprotocol lees je waar je je kunt melden. 

Spreekuren bedrijfsarts
De bedrijfsarts van de AHK volgt de richtlijnen van het RIVM op om directe contactmomenten te verminderen. Dit houdt voor medewerkers van de AHK in dat spreekuren zoveel mogelijk telefonisch zullen plaatsvinden. In noodzakelijke gevallen zal gekeken worden of het spreekuur op een met de bedrijfsarts overeen te komen locatie plaats kan vinden. Hierbij worden wel de richtlijnen van het RIVM in acht gehouden, wat betekent dat bij verkoudheid, hoest, keelpijn en/of koorts de afspraak niet door kan gaan. Voor vragen over het mogen werken met een bepaalde aandoening in verband met verhoogd infectierisico kun je bij de bedrijfsarts terecht: regio.noordwest@humancapitalcare.nl, 020-3057010.

Bereikbaarheid ICT-helpdesk
De ICT-helpdesk is op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 020 527 7752 of via helpdesk@ahk.nl.

Wees alert op cybercriminaliteit!
In deze tijden proberen criminelen online hun slag te slaan door middel van hack- of phishingmails. Wees hier alert op en houd de volgende regels aan:

  • Klik niet zomaar op links in een mail, tenzij je de afzender echt vertrouwt, en neem bij twijfel contact op met de ICT helpdesk via helpdesk@ahk.nl of 020 - 527 7752.
  • Geef aan NIEMAND je wachtwoord, ook niet digitaal.
  • Meld verdachte situaties direct via helpdesk@ahk.nl of security@ahk.nl.
  • Open geen bestanden die worden meegestuurd in een mail die je niet verwacht of vertrouwt.
  • Mocht je een mail krijgen van een collega met een opdracht die je niet vertrouwt, neem dan telefonisch contact op met die collega om te controleren of het van die persoon afkomstig is.

Belangrijke telefoonnummers
In deze lastige tijden is de AHK niet altijd bereikbaar. In geval van nood of bij fysieke of mentale problemen kun je 24 uur per dag de onderstaande landelijke nummers:

Delen