Beperkte herstart vanaf 15 juni: update 27 mei

Laatste update 27 mei, 17.00 uur

Op 19 mei is er tijdens de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge bekend gemaakt dat er vanaf 15 juni weer op beperkte schaal tentamens mogen worden afgenomen en praktijklessen mogen worden gegeven, daar waar dat online absoluut niet mogelijk is. Al het onderwijs dat nu online aangeboden wordt, blijft in ieder geval online aangeboden tot aan de zomer. 

Op deze pagina lees je de consquenties van de huidige coronamaatregelen voor studenten en medewerkers. Ook vind je een lijst met veelgestelde vragen. Kijk hiervoor onderaan de pagina en klik op een van de tabs 'Algemeen', 'Voor studenten' of 'Voor medewerkers'.

Inhoudsopgave (klik op een van onderstaande links om direct naar het onderwerp te gaan):

 1. Updates per datum
 2. Laatste informatie
 3. Veelgestelde vragen

Updates per datum

Update 27 mei:

Tijdens de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge op 19 mei is bekend gemaakt dat er vanaf 15 juni weer op beperkte schaal tentamens mogen worden afgenomen en praktijklessen mogen worden gegeven, daar waar dat online absoluut niet mogelijk is.

Update 6 mei:

Voor studenten die financiële steun nodig hebben, is het AHK Steunfonds opgericht. Doneren kan via deze pagina en studenten kunnen zich beroepen op het fonds via MyAHK.

Update 1 mei:

Al het onderwijs dat momenteel online aangeboden wordt, wordt voortgezet tot aan de zomer. Vanaf 6 mei gaan sommige academies gefaseerd en gecontroleerd open voor afstudeerders. Als je van deze beperkte openstelling gebruik mag maken, ontvang je bericht van jouw academie. 

Update 22 april:
De coronamaatregelen worden verlengd tot 20 mei, de data zijn aangepast.

Update 15 april:
De veelgestelde vragen zijn aangevuld met informatie voor buitenlandse studenten. 

Update 3 april:
De algemene informatie voor studenten en medewerkers is aangevuld met belangrijke telefoonnummers voor noodgevallen. De veelgestelde vragen zijn voor studenten en medewerkers aangevuld met meer informatie over sluiting van gebouwen tot en met 3 mei en het aanbieden van online onderwijs.

Update 1 april:
De coronamaatregelen zijn verlengd tot en met 28 april, de data zijn aangepast. 

Update 26 maart:
De lijst met veelgestelde vragen is aangevuld met informatie voor aankomend studenten over audities en toelatingsprocedures. Zie de tab 'Voor aankomend studenten'.

Update 25 maart:
De lijst met veelgestelde vragen is aangevuld met belangrijke informatie voor studenten over het Bindend Studie Advies, studievertraging, financiële mogelijkheden voor studenten van wie de inkomsten wegvallen, en beleid voor studenten van wie het visum binnenkort verloopt. Klik bij de Veelgestelde Vragen onderaan op de tab 'Voor studenten'.

Update 21 maart:
Er zijn veelgestelde vragen met antwoorden toegevoegd, onderaan deze pagina.

Update 19 maart:
De contactmogelijkheden per academie en van de Centrale Studentenadministratie zijn geupdate op de pagina Contact.

Updates 18 maart:
Op 18 maart zijn de volgende zaken nieuw toegevoegd:
- Een belangrijk bericht voor studenten over medische hulp in corona-tijden. Zie de tab 'Voor Studenten'.
- Een waarschuwing voor cybercriminaliteit. Zie de tab 'Voor medewerkers'.

Laatste informatie Corona

Voor studenten geldt het volgende:

Het onderwijs dat online gegeven kan worden, wordt verlengd tot aan de zomer. Vanaf 6 mei zijn sommige academies gefaseerd en gecontroleerd open gegaan voor afstudeerders. Als je van deze beperkte openstelling gebruik mag maken, ontvang je bericht van jouw academie. Vanaf 15 juni mogen we weer op beperkte schaal tentamens afnemen en praktijklessen geven, daar waar dat online absoluut niet mogelijk is.

Bereikbaarheid Centrale Studentenadministratie
Vanwege de sluiting van de gebouwen is ook de balie van de Centrale Studentenadministratie (CSa) op de Jodenbreestraat gesloten. Ook telefonisch is de CSa naar verwachting slecht bereikbaar. Je kunt de CSa wel bereiken per e-mail op csa@ahk.nl.

Bereikbaarheid ICT-helpdesk
De ICT-helpdesk is op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 020 527 7752 of via helpdesk@ahk.nl.

Vragen over medische hulp
Heb je als student medische hulp nodig (corona-gerelateerd of niet), neem dan telefonisch contact op met je huisarts. Heb je nog geen huisarts, schrijf je dan z.s.m. in bij een huisarts. Op MyAHK vind je belangrijke informatie over medische hulp en bij welke huisarts of huisartsenpost je terecht kunt!

Belangrijke telefoonnummers
In deze lastige tijden is de AHK niet altijd bereikbaar. In geval van nood of bij fysieke of mentale problemen kun je 24 uur per dag de onderstaande landelijke nummers:

Met ingang van 14 maart zijn alle gebouwen gesloten. Het online onderwijs wordt verlengd tot aan de zomer. ­Na de zomervakantie kan hopelijk het werken binnen de academies en het Servicebureau geleidelijk weer gestart worden. Er wordt op dit moment gewerkt aan modellen van ‘hybride werken’: deels thuis en deels op kantoor. 

Voor alle medewerkers geldt:

 • De academies zijn gesloten voor medewerkers. Er wordt alleen nog vanuit huis gewerkt. Met betrekking tot thuiswerken zullen de leidinggevenden met hun teams bespreken wat er in de komende weken gedaan moet en kan worden, o.a. op het terrein van het verzorgen van online onderwijs. Je vindt alle informatie om thuis te kunnen werken op de speciale Thuiswerken-poagina op het nieuwe MyAHK (inloggen met je AHK-ID bijbehorend wachtwoord).

 • De normale procedure voor ziekmelden blijft gelden. 

 • Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen worden alle buitenlandse reizen en alle excursies, zowel in het binnenland als het buitenland, tot aan de zomer afgelast. Zodra het onderwijs op de academies weer wordt hervat, wordt bekeken in welke gevallen een individuele reis alsnog kan plaatsvinden.

Spreekuren bedrijfsarts
De bedrijfsarts van de AHK volgt de richtlijnen van het RIVM op om directe contactmomenten te verminderen. Dit houdt voor medewerkers van de AHK in dat, in ieder geval tot en met 28 april, spreekuren zoveel mogelijk telefonisch zullen plaatsvinden. In noodzakelijke gevallen zal gekeken worden of het spreekuur op een met de bedrijfsarts overeen te komen locatie plaats kan vinden. Hierbij worden wel de RIVM in acht gehouden, wat betekent dat bij verkoudheid, hoest, keelpijn en/of koorts de afspraak niet door kan gaan. Medewerkers die al een afspraak voor een spreekuur hadden gemaakt, worden persoonlijk door Human Capital Care (HCC) geïnformeerd.

Bij verergerende klachten die kunnen duiden op het coronavirus neem je, conform de RIVM-richtlijnen, telefonisch contact op met je huisarts. Voor vragen over het mogen werken met een bepaalde aandoening in verband met verhoogd infectierisico kun je bij de bedrijfsarts terecht: regio.noordwest@humancapitalcare.nl, 020-3057010.

Bereikbaarheid ICT-helpdesk
De ICT-helpdesk is op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 020 527 7752 of via helpdesk@ahk.nl.

Wees alert op cybercriminaliteit!
In deze spannende tijden proberen criminelen online hun slag te slaan door middel van hack- of phishingmails. Wees hier alert op en houd de volgende regels aan:

 • Klik niet zomaar op links in een mail, tenzij je de afzender echt vertrouwt, en neem bij twijfel contact op met de ICT helpdesk via helpdesk@ahk.nl of 020 - 527 7752.
 • Geef aan NIEMAND je wachtwoord, ook niet digitaal.
 • Meld verdachte situaties direct via helpdesk@ahk.nl of security@ahk.nl.
 • Open geen bestanden die worden meegestuurd in een mail die je niet verwacht of vertrouwt.
 • Mocht je een mail krijgen van een collega met een opdracht die je niet vertrouwt, neem dan telefonisch contact op met die collega om te controleren of het van die persoon afkomstig is.

Belangrijke telefoonnummers
In deze lastige tijden is de AHK niet altijd bereikbaar. In geval van nood of bij fysieke of mentale problemen kun je 24 uur per dag de onderstaande landelijke nummers:

Veelgestelde vragen

Wat is de lijn die de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten volgt met betrekking tot het coronavirus?
De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en haar academies volgen de lijn van de Rijksoverheid en het RIVM. Op 12 maart is besloten dat alle in het hoger onderwijs (universiteiten en hogescholen) het fysieke onderwijs komt te vervallen en dat onderwijs alleen nog online kan worden gegeven. Als gevolg daarvan komt al het onderwijs vanaf 13 maart te vervallen, de gebouwen zijn gesloten vanaf 14 maart. Al het onderwijs dat momenteel online wordt aangeboden, wordt voortgezet tot de zomer. 

Wat moet ik doen als ik (mogelijk) besmet ben met het virus?
Het RIVM vraagt iedereen thuis te blijven en alle sociale contacten zoveel mogelijk te beperken bij gezondheidsklachten die overeenkomen met het coronavirus. Dat betekent dat je thuisblijft als je last hebt van een van de volgende symptomen:
- verkoudheid; en/of
- keelpijn; en/of
- hoesten; en/of
- koorts.
NB. Bel pas de huisarts als de klachten verergeren!

Wat kan ik doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen?
De belangrijkste maatregelen die je kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn dezelfde als die voor alle virussen die griep of verkoudheid veroorzaken:
•    Was je handen regelmatig met water en zeep.
•    Gebruik eventueel regelmatig handalcohol.
•    Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
•    Gebruik papieren zakdoekjes en gebruik ze eenmalig.
•    Schud geen handen en zoen/omhels niet ter begroeting.
Daarbovenop geldt sinds 12 maart de richtlijn dat iedereen thuisblijft die klachten heeft die overeenkomen met die van het coronavirus. Zie ook "Wat moet ik doen als ik (mogelijk) besmet ben?"

Kan ik naar mijn academie komen?
Nee, al het onderwijs dat momenteel online wordt aangeboden, wordt voortgezet tot de zomer. Vanaf 6 mei zijn sommige academies gefaseerd en gecontroleerd open gegaan voor afstudeerders. Als je van deze beperkte openstelling gebruik mag maken, ontvang je bericht van jouw academie. Vanaf 15 juni mogen we weer op beperkte schaal tentamens afnemen en praktijklessen geven, daar waar dat online absoluut niet mogelijk is.

Welke onderwijsactiviteiten kunnen wel en niet doorgaan?
Het online onderwijs is verlengd tot aan de zomer. Ook stages zijn in de meeste gevallen stopgezet. Desondanks proberen alle opleidingen het onderwijs zoveel mogelijk door te laten gaan, door bijvoorbeeld online afstandsonderwijs aan te bieden, of alternatieve opdrachten te geven. Dat geldt ook voor toetsen en beoordelingen. Overal is maatwerk nodig. Je wordt daarover geïnformeerd door de studieleiding van je opleiding.

Loop ik hierdoor studievertraging op en kan ik afstuderen?
Opleidingen proberen studievertraging zoveel mogelijk te voorkomen. De eerste zorg gaat uit naar studenten die dit jaar afstuderen. Ook voor studenten van andere jaren zoeken we naar alternatieve planningen en alternatieve manieren van toetsen.

Hoe zit het met aanwezigheidsplicht?
Aangezien al het onderwijs in de gebouwen komt te vervallen door een beslissing van de Rijksoverheid, geldt de aanwezigheidsplicht niet zolang de maatregelen van kracht zijn.

Wat gebeurt er met het Bindend Studieadvies? 
De minister heeft bepaald dat studenten die niet aan het Bindend Studieadvies (BSA) van de opleiding kunnen voldoen omdat zij door het coronavirus studievertraging hebben opgelopen, uitstel kunnen krijgen. Zie hier de volledige tekst. De AHK wil de volgende invulling geven aan die maatregel:  
 
Met elke student bij wie op basis van de studieresultaten van vóór 15 maart twijfel bestaat of het voortzetten van de studie kansrijk is, wordt een persoonlijk adviesgesprek gevoerd, voor zover dat al niet is gebeurd. Je hebt dan al eerder een waarschuwingsbrief voor het BSA ontvangen vanuit de opleiding. In het gesprek krijg je een nadrukkelijk advies over het vervolg van je studie. Uiteraard wordt daarbij ook gekeken naar je persoonlijke situatie. Dit gesprek is niet vrijblijvend; als je na dit gesprek besluit je studie te vervolgen, dan wordt er een persoonlijk studieplan opgesteld waarin een aantal voorwaarden kan worden vastgelegd, bijvoorbeeld welke vakken je het eerst moet afronden. Als aan het eind van het tweede studiejaar niet voldaan wordt aan de voorwaarden voor een positief BSA, dan volgt alsnog een negatief BSA. Daarbij blijven de gebruikelijk procedures voor bezwaar en beroep van kracht. Als je ondanks de gevolgen van het Coronavirus aan het eind van het studiejaar wèl voldoet aan de BSA-norm, dan wordt het BSA niet uitgesteld, maar kun je de studie zonder meer vervolgen tot en met het afstuderen.

Als je dit jaar alle 60 EC uit het propedeusejaar behaalt, dan ontvang je een propedeusediploma. Dit wordt administratief verwerkt bij DUO. Je krijgt bericht van je opleiding wanneer de uitreiking van het getuigschrift plaatsvindt.

De opleidingscommissies wordt op korte termijn gevraagd om te adviseren over deze aanpak. 

Wat zijn voor mij de financiële gevolgen?
Voor veel studenten valt het inkomen uit een (bij)baan of zelfstandig ondernemerschap weg. De minister wijst erop dat het mogelijk is om (tijdelijk) meer te lenen bij DUO. Als je nog niet maximaal geleend hebt, dan kun je dat met terugwerkende kracht tot de start van dit studiejaar (1 september 2019) alsnog doen. Daarnaast is het mogelijk om collegegeldkrediet aan te vragen. Je kunt dit zelf regelen via DUO.

Studenten die hun collegegeld in termijnen betalen en door de huidige situatie in financiële problemen komen, kunnen een uitstel van betaling krijgen van twee maanden voor de laatste twee termijnen. Wil je hiervan gebruikmaken, neem dan contact op met de Centrale Studentenadministratie via csa@ahk.nl.

Op de website van BeroepKunstenaar vind je tips en informatie over de gevolgen van de coronamaatregelen voor je inkomen en je werk: Welke overheidsmaatregelen zijn er genomen? Waar en wanneer kun je financiële ondersteuning aanvragen, als student of  zelfstandige? Wat kun je regelen voor lopende projecten? Inspiratie: welke goede voorbeelden zijn er om op een alternatieve manier te kunnen blijven werken? Binnen de AHK wordt nagedacht over extra maatregelen voor studenten die in financiële problemen raken als gevolg van studievertraging door de coronacrisis. Veel studenten vragen zich af of zij volgend jaar collegegeld moeten betalen als zij studievertraging oplopen. Wettelijk gezien kan de AHK studenten niet vrijstellen van het collegegeld, hierover zal door de minister een besluit genomen moeten worden.

Wat moet ik doen als ik naar het buitenland wil reizen?
De Rijksoverheid heeft iedereen opgeroepen niet-noodzakelijke reizen te annuleren. Voor AHK-medewerkers en -studenten is er geen toestemming om te reizen vanuit de werk- en/of studiesituatie. Studenten en medewerkers die tegen deze maatregel in toch reizen, doen dit dan per definitie in het kader van een privéreis. De AHK aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid. Eventuele studie- of stageactiviteiten tijdens deze reis worden niet gehonoreerd met studiepunten. Zit je nog in het buitenland voor een stage en heb je nog geen contact gehad met je (hoofd)docent, neem dan z.s.m. contact op om jouw situatie te bespreken.

Hoe kan ik mijn academie bereiken?
Op de pagina www.ahk.nl/contact staat per academie de contactmogelijkheid vermeld.

Hoe kan ik de Centrale Studentenadministratie bereiken?
De Centrale Studentenadministratie is momenteel alleen bereikbaar per e-mail via csa@ahk.nl.

Veelgestelde vragen aan de Rijksoverheid
De Rijksoverheid heeft een lijst met veelgestelde vragen over het coronavirus en het onderwijs gepubliceerd. Bekijk de lijst hier. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs/vragen-over-hoger-onderwijs

Wat gebeurt er als mijn verblijfsvergunning verloopt als gevolg van studievertraging? 
De Centrale Studentenadministratie (CSa) inventariseert welke studenten problemen kunnen krijgen met hun verblijfsvergunning als zij niet alle studiepunten kunnen behalen. Je ontvangt daarover bericht van de CSa, vervolgens dien je een afspraak te maken met de studentendecaan. Als je al zeker weet dat je studievertraging oploopt, dan adviseren we om niet te wachten op het bericht van de CSa, maar direct contact op te nemen met de studentendecaan. Met de studentendecaan kan je de reden van de studievertraging bespreken. Als dit een ‘verschoonbare reden’ is, kan de studentendecaan een brief opstellen waarmee je jouw verblijfsvergunning kunt verlengen. Dat betekent dat de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten deze vertraging niet hoeft te melden bij de IND. Deze brief moet je uploaden in VisaCare, je ontvangt hierover een instructiemail van de CSa. 

De onderwijsactiviteiten zijn verplaatst naar een later moment in het jaar, maar mijn verblijfsvergunning verloopt. Kan ik langer in Nederland blijven?
De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten kan een verlenging van jouw verblijfsvergunning aanvragen. De Centrale Studentenadministratie (csa@ahk.nl) en jouw studentendecaan helpen je hier graag bij.

Ik moet voor mijn toelating een taaltoets Engels afleggen, maar de testcentra zijn gesloten. Wat betekent dit voor mijn toelating?
De (taal)toetsen worden zoveel mogelijk digitaal aangeboden.

Ik heb geen werk meer als gevolg van de coronacrisis, en kan nu niet meer voldoen aan de 56-uren eis om in aanmerking te komen voor studiefinanciering en een OV-kaart. Hoe gaat DUO hier mee om?
Zolang de coronamaatregelen gelden, stelt DUO zich soepel op t.o.v. de 56-ureneis. 

Kan ik naar de academie komen?
Nee, medewerkers kunnen niet naar de academie komen. Het online onderwijs wordt verlengd tot aan de zomer. Na de zomervakantie kan hopelijk het werken binnen de academies en het Servicebureau geleidelijk weer gestart worden. Er wordt op dit moment gewerkt aan modellen van ‘hybride werken’: deels thuis en deels op kantoor. 

Hoe werkt het met ziekmelden nu ik thuis moet werken?
De normale procedure rondom ziekmelden blijft gelden. Dit doe je bij je leidinggevende. Je meldt je ook weer beter bij je leidinggevende als de klachten voorbij zijn en je weer in staat bent om te werken. Vanuit de privacy-wetgeving hoef je de aard van de ziekte niet bekend te maken aan de leidinggevende.

Gaat mijn afspraak met de bedrijfsarts nog door?
Afspraken met de bedrijfsarts vinden zoveel mogelijk telefonisch plaats. In bepaalde omstandigheden kan een afspraak plaatsvinden op een met de bedrijfsarts af te spreken locatie. Iedereen die al een afspraak heeft met de bedrijfsarts, wordt geïnformeerd door HumanCapitalCare.

Wat moet ik doen als ik naar het buitenland wil reizen?
De Rijksoverheid heeft iedereen opgeroepen niet-noodzakelijke reizen te annuleren. Voor AHK-medewerkers en -studenten is er geen toestemming om te reizen vanuit de werk- en/of studiesituatie. Studenten en medewerkers die tegen deze maatregel in toch reizen, doen dit dan per definitie in het kader van een privéreis. De AHK aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid. Eventuele studie- of stageactiviteiten tijdens deze reis worden niet gehonoreerd met studiepunten. Zit je nog in het buitenland voor een stage en heb je nog geen contact gehad met je (hoofd)docent, neem dan z.s.m. contact op om jouw situatie te bespreken.

Waar vind ik informatie over thuiswerken?
Handige informatie over thuiswerken is verzameld op MyAHK: https://ahknl.sharepoint.com/sites/ServicepleinMedewerkers/SitePages/Thuiswerken.aspx

Veelgestelde vragen aan de Rijksoverheid
De Rijksoverheid heeft een lijst met veelgestelde vragen over het coronavirus en het onderwijs gepubliceerd. Bekijk de lijst hier. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs/vragen-over-hoger-onderwijs

Wat gebeurt er met toelatings- en selectieprocedures?

Veel opleidingen hebben in de periode maart – juni activiteiten gepland die onderdeel zijn van de selectieprocedure. Deze activiteiten zullen veelal op een ander tijdstip of op een andere manier worden aangeboden. Bezoek de website van de academie waar je toelating voor wilt doen voor informatie over de toelatingsperiode en -procedures.

Studenten die vanuit het mbo willen doorstromen naar een opleiding aan de AHK en die nog niet alle vakken op het mbo hebben afgerond, kunnen alvast voorwaardelijk worden toegelaten. Voor 1 januari 2021 moet het mbo-diploma behaald zijn, daarna wordt de inschrijving definitief. Dit geldt ook voor studenten die van een bachelor naar een master willen doorstromen.

Voor studenten die zich willen inschrijven bij de bachelor-opleiding van de Reinwardt Academie verschuift de deadline voor aanmelding van 1 mei naar 1 juni.

Delen