Academies AHK open voor fysiek onderwijs

Laatste update: april 2021

De academies van de AHK zijn open voor fysiek onderwijs, wel op basis van de strikte coronaprotocollen per academie (zie onder) en afhankelijk van roostering van lessen. Houd rekening met het volgende:

 • examens en toetsen op locatie kunnen doorgaan;
 • praktijkonderwijs binnen de academies kan doorgang vinden, wel in aangepaste en beperktere omvang. De uitwerking hiervan wordt per academie bekend gemaakt;
 • onderwijs dat online gegeven kan worden, zal online gegeven worden;
 • iedereen werkt thuis, tenzij het noodzakelijk is om op de academie te zijn. Dit ter beoordeling van de directeur.
 • bibliotheken zijn open voor uitgifte, in sommige gevallen ook als werk-/studieplek voor studenten. Dit laatste kan per academie verschillen. Houd de berichtgeving van je academie in de gaten;
 • kantines zijn gesloten; wel bieden enkele kantines afhaalmogelijkheden aan. Dit kan per academie verschillen.

Als je naar de academie komt, doe je dat conform het coronaprotocol van jouw academie. De coronaprotocollen per academie vind je op MyAHK:

Aanvullend op de coronaprotocollen van de academies is er een AHK-breed coronaprotocol.

Mondkapjesplicht
De wettelijke mondkapjesplicht geldt ook voor de algemene ruimtes (entrees, gangen en sanitaire voorzieningen) in alle gebouwen van de AHK. Het gaat hierbij om de momenten dat men zich verplaatst. In een lokaal, studio of werkplek mag het mondkapje af. Ook externe bezoekers wordt verzocht een mondkapje te dragen in de algemene ruimtes van de academies.

Laatste informatie corona

De gebouwen zijn open voor fysiek onderwijs, toegankelijkheid is afhankelijk van jouw rooster en het coronaprotocol van jouw academie. Mondkapjes zijn verplicht in alle algemene ruimtes (entrees, gangen en sanitaire voorzieningen).

BSA-norm
Studenten die vanwege coronamaatregelen studievertraging oplopen en daardoor de norm van het bindend studieadvies (bsa) in het studiejaar 2020-2021 niet halen, krijgen de mogelijkheid de bsa-norm te halen in het volgend studiejaar. Studenten voor wie in het studiejaar 2019-2020 het bsa is uitgesteld, kunnen dit studiejaar alsnog een bsa krijgen, als zij de de bsa-norm niet halen. Uiteraard doen we er alles aan om studievertraging zoveel mogelijk te voorkomen. Neem contact op met de studieleiding van je opleiding als je vragen of zorgen hebt over je studievoortgang.

Ziekmelding in geval van een positieve coronatest
Heb je een positieve coronatest gedaan, informeer dan direct de academie en help zo voorkomen dat (een deel van) de academie moet worden gesloten omdat niet tijdig de juiste maatregelen konden worden genomen. Je melding wordt vertrouwelijk behandeld. In het AHK Coronaprotocol lees je waar je je kunt melden.

Bereikbaarheid Centrale Studentenadministratie

Openingstijden balie
Di 10.00 - 16.00

Telefoon en e-mail
T 020 527 7734 (10.00-16.00 uur, ma t/m vr)
E csa@ahk.nl (ma t/m vr)

Adres
Jodenbreestraat 3
1011 NG Amsterdam
(1e verdieping Academie voor Theater en Dans)

Bereikbaarheid ICT-helpdesk
De ICT-helpdesk is op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 020 527 7752 of via helpdesk@ahk.nl.

Vragen over medische hulp
Heb je als student medische hulp nodig (corona-gerelateerd of niet), neem dan telefonisch contact op met je huisarts. Heb je nog geen huisarts, schrijf je dan z.s.m. in bij een huisarts. Op MyAHK vind je belangrijke informatie over medische hulp en bij welke huisarts of huisartsenpost je terecht kunt!

Belangrijke telefoonnummers
In geval van nood of bij fysieke of mentale problemen kun je 24 uur per dag de onderstaande landelijke nummers:

De academiegebouwen zijn open voor fysiek onderwijs. Iedereen werkt thuis, tenzij je voor onderwijs of noodzakelijk ondersteuning op de academie moet zijn. Dit ter beoordeling van de directeur van jouw academie. Kom je naar de academie, dan doe je dit conform het coronaprotocol van je eigen academie. Je vindt alle informatie om thuis te kunnen werken op de speciale Thuiswerken-pagina op MyAHK. De normale procedure voor ziekmelden blijft gelden.

Ziekmelden na coronatest
Ben je op de academie geweest en heb je kort daarna een positieve coronatest gedaan, informeer dan direct de academie en help zo voorkomen dat (een deel van) de academie moet worden gesloten omdat niet tijdig de juiste maatregelen konden worden genomen. Je melding wordt vertrouwelijk behandeld. In het AHK Coronaprotocol lees je waar je je kunt melden. 

Sneltest
Docenten in het hoger onderwijs komen niet in aanmerking voor een sneltest. Deze is alleen bedoeld voor docenten in het basis- en voortgezet onderwijs. Als AHK-docent ben je dus aangewezen op de reguliere coronatesten waarvoor je via coronatest.nl een afspraak kunt maken.

Spreekuren bedrijfsarts
De bedrijfsarts van de AHK volgt de richtlijnen van het RIVM op om directe contactmomenten te verminderen. Dit houdt voor medewerkers van de AHK in dat spreekuren zoveel mogelijk telefonisch zullen plaatsvinden. In noodzakelijke gevallen zal gekeken worden of het spreekuur op een met de bedrijfsarts overeen te komen locatie plaats kan vinden. Hierbij worden wel de richtlijnen van het RIVM in acht gehouden, wat betekent dat bij verkoudheid, hoest, keelpijn en/of koorts de afspraak niet door kan gaan. Voor vragen over het mogen werken met een bepaalde aandoening in verband met verhoogd infectierisico kun je bij de bedrijfsarts terecht: regio.noordwest@humancapitalcare.nl, 020-3057010.

Bereikbaarheid ICT-helpdesk
De ICT-helpdesk is op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 020 527 7752 of via helpdesk@ahk.nl.

Wees alert op cybercriminaliteit!
In deze tijden proberen criminelen online hun slag te slaan door middel van hack- of phishingmails. Wees hier alert op en houd de volgende regels aan:

 • Klik niet zomaar op links in een mail, tenzij je de afzender echt vertrouwt, en neem bij twijfel contact op met de ICT helpdesk via helpdesk@ahk.nl of 020 - 527 7752.
 • Geef aan NIEMAND je wachtwoord, ook niet digitaal.
 • Meld verdachte situaties direct via helpdesk@ahk.nl of security@ahk.nl.
 • Open geen bestanden die worden meegestuurd in een mail die je niet verwacht of vertrouwt.
 • Mocht je een mail krijgen van een collega met een opdracht die je niet vertrouwt, neem dan telefonisch contact op met die collega om te controleren of het van die persoon afkomstig is.

Belangrijke telefoonnummers
In deze lastige tijden is de AHK niet altijd bereikbaar. In geval van nood of bij fysieke of mentale problemen kun je 24 uur per dag de onderstaande landelijke nummers:

Delen