Het onderwijs na de zomervakantie

Laatste update: 9 juli

Gelukkig zijn de coronamaatregelen versoepeld en is steeds meer mogelijk. Stap voor stap kijken we nu hoe we met elkaar het komend studiejaar vorm kunnen geven. Er wordt momenteel hard gewerkt om het fysieke onderwijs op locatie weer deels op te starten, rekening houdend met de anderhalvemeterregel. Daarnaast zal een deel van het onderwijs online gegeven blijven worden. Wat dit precies voor jou als student of medewerker betekent, hoor je in de loop van augustus van je academie of je leidinggevende. Tot die tijd zijn de gebouwen slechts zeer beperkt toegankelijk.
 

Laatste informatie corona

Er wordt momenteel hard gewerkt om het fysieke onderwijs op locatie weer deels op te starten, rekening houdend met de anderhalvemeterregel. Daarnaast zal een deel van het onderwijs online gegeven blijven worden. Wat dit precies voor jou als student betekent, hoor je in de loop van augustus van je academie. Tot die tijd zijn de gebouwen zeer beperkt toegankelijk.

Bereikbaarheid Centrale Studentenadministratie
Openingstijden balie en telefoon
Ma 10.00 - 16.00
Di 10.00 - 16.00
Wo 10.00 - 16.00

E csa@ahk.nl (ma t/m vr)
T 020 5277734

Adres
Jodenbreestraat 3
1011 NG Amsterdam
(1e verdieping Academie voor Theater en Dans)

Bereikbaarheid ICT-helpdesk
De ICT-helpdesk is op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 020 527 7752 of via helpdesk@ahk.nl.

Vragen over medische hulp
Heb je als student medische hulp nodig (corona-gerelateerd of niet), neem dan telefonisch contact op met je huisarts. Heb je nog geen huisarts, schrijf je dan z.s.m. in bij een huisarts. Op MyAHK vind je belangrijke informatie over medische hulp en bij welke huisarts of huisartsenpost je terecht kunt!

Belangrijke telefoonnummers
In deze lastige tijden is de AHK niet altijd bereikbaar. In geval van nood of bij fysieke of mentale problemen kun je 24 uur per dag de onderstaande landelijke nummers:

De academiegebouwen zijn zeer beperkt geopend, het uitgangspunt is dat iedereen zoveel mogelijk thuiswerkt. Na de zomervakantie kan hopelijk het werken binnen de academies en het Servicebureau geleidelijk weer gestart worden. Er wordt op dit moment gewerkt aan modellen van ‘hybride werken’: deels thuis en deels op kantoor. Je vindt alle informatie om thuis te kunnen werken op de speciale Thuiswerken-pagina op MyAHK. De normale procedure voor ziekmelden blijft gelden. 

Spreekuren bedrijfsarts
De bedrijfsarts van de AHK volgt de richtlijnen van het RIVM op om directe contactmomenten te verminderen. Dit houdt voor medewerkers van de AHK in dat, in ieder geval tot en met 28 april, spreekuren zoveel mogelijk telefonisch zullen plaatsvinden. In noodzakelijke gevallen zal gekeken worden of het spreekuur op een met de bedrijfsarts overeen te komen locatie plaats kan vinden. Hierbij worden wel de RIVM in acht gehouden, wat betekent dat bij verkoudheid, hoest, keelpijn en/of koorts de afspraak niet door kan gaan. Medewerkers die al een afspraak voor een spreekuur hadden gemaakt, worden persoonlijk door Human Capital Care (HCC) geïnformeerd.

Bij verergerende klachten die kunnen duiden op het coronavirus neem je, conform de RIVM-richtlijnen, telefonisch contact op met je huisarts. Voor vragen over het mogen werken met een bepaalde aandoening in verband met verhoogd infectierisico kun je bij de bedrijfsarts terecht: regio.noordwest@humancapitalcare.nl, 020-3057010.

Bereikbaarheid ICT-helpdesk
De ICT-helpdesk is op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 020 527 7752 of via helpdesk@ahk.nl.

Wees alert op cybercriminaliteit!
In deze tijden proberen criminelen online hun slag te slaan door middel van hack- of phishingmails. Wees hier alert op en houd de volgende regels aan:

  • Klik niet zomaar op links in een mail, tenzij je de afzender echt vertrouwt, en neem bij twijfel contact op met de ICT helpdesk via helpdesk@ahk.nl of 020 - 527 7752.
  • Geef aan NIEMAND je wachtwoord, ook niet digitaal.
  • Meld verdachte situaties direct via helpdesk@ahk.nl of security@ahk.nl.
  • Open geen bestanden die worden meegestuurd in een mail die je niet verwacht of vertrouwt.
  • Mocht je een mail krijgen van een collega met een opdracht die je niet vertrouwt, neem dan telefonisch contact op met die collega om te controleren of het van die persoon afkomstig is.

Belangrijke telefoonnummers
In deze lastige tijden is de AHK niet altijd bereikbaar. In geval van nood of bij fysieke of mentale problemen kun je 24 uur per dag de onderstaande landelijke nummers:

Veelgestelde vragen

De Rijksoverheid heeft een uitgebreide lijst met veelgestelde vragen over het coronavirus en het hoger onderwijs gepubliceerd. Bekijk deze veelgestelde vragen hier.

Wat is de lijn die de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten volgt met betrekking tot het coronavirus?

De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en haar academies volgen de richtllijnen van de Rijksoverheid en het RIVM zoals vermeld op de site van de Rijksoverheid. Als gevolg daarvan zijn de gebouwen van de AHK tot nader order zeer beperkt geopend, wordt onderwijs zoveel mogelijk online aangeboden en werken medewerkers thuis. Vanaf 1 september hopen we weer meer ruimte te hebben voor onderwijs en werk op de locaties. Houd daarover de berichtgeving van jouw academie in de gaten.

Hoe probeert de AHK verspreiding van het virus te voorkomen?
Voor onderwijs en werk in de gebouwen gelden strenge protocollen, zoals het in acht nemen van de anderhalvemeterregel, het regelmatig wassen van handen, desinfecteren van mobiele telefoons en intensivering van de schoonmaak. Ook worden er minder mensen toegelaten in de gebouwen, zodat de afstandsregels gerespecteerd kunnen worden. Verder geldt de richtlijn dat je thuisblijft als je last hebt van een van de volgende symptomen:
- verkoudheid; en/of
- keelpijn; en/of
- hoesten; en/of
- koorts.

Wat kan ik doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen?
De belangrijkste maatregelen die je kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn dezelfde als die voor alle virussen die griep of verkoudheid veroorzaken:
•    Was je handen regelmatig met water en zeep.
•    Gebruik eventueel regelmatig handalcohol.
•    Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
•    Gebruik papieren zakdoekjes en gebruik ze eenmalig.
•    Schud geen handen en zoen/omhels niet ter begroeting.

Kan ik naar mijn academie komen?
Nee, de academies zijn slechts zeer beperkt open voor een een selecte groep studenten (met name afstudeerders). Houd voor de situatie na de zomervakantie de berichtgeving van je academie in de gaten.

Welke onderwijsactiviteiten kunnen wel en niet doorgaan?
Het online onderwijs is verlengd tot aan de zomer. Ook stages zijn in de meeste gevallen stopgezet. Desondanks proberen alle opleidingen het onderwijs zoveel mogelijk door te laten gaan, door bijvoorbeeld online afstandsonderwijs aan te bieden, of alternatieve opdrachten te geven. Dat geldt ook voor toetsen en beoordelingen. Overal is maatwerk nodig. Je wordt daarover geïnformeerd door de studieleiding van je opleiding.

Loop ik hierdoor studievertraging op en kan ik afstuderen?
Opleidingen proberen studievertraging zoveel mogelijk te voorkomen. De eerste zorg gaat uit naar studenten die dit jaar afstuderen. Ook voor studenten van andere jaren zoeken we naar alternatieve planningen en alternatieve manieren van toetsen. Voor afstudeerders is inmiddels een landelijke regeling afgesproken, waardoor afstudeerders die door corona studievertraging oplopen een financiële vergoeding krijgen als ze alsnog tussen september 2020 en 1 januari 2021 afstuderen. Leer er meer over in ons nieuwsbericht op MyAHK.

Hoe zit het met aanwezigheidsplicht?
Aangezien al het onderwijs in de gebouwen komt te vervallen door een beslissing van de Rijksoverheid, geldt de aanwezigheidsplicht niet zolang de maatregelen van kracht zijn.

Wat gebeurt er met het Bindend Studieadvies? 
De minister heeft bepaald dat studenten die niet aan het Bindend Studieadvies (BSA) van de opleiding kunnen voldoen omdat zij door het coronavirus studievertraging hebben opgelopen, uitstel kunnen krijgen. Zie hier de volledige tekst. De AHK wil de volgende invulling geven aan die maatregel:  
 
Met elke student bij wie op basis van de studieresultaten van vóór 15 maart twijfel bestaat of het voortzetten van de studie kansrijk is, wordt een persoonlijk adviesgesprek gevoerd, voor zover dat al niet is gebeurd. Je hebt dan al eerder een waarschuwingsbrief voor het BSA ontvangen vanuit de opleiding. In het gesprek krijg je een nadrukkelijk advies over het vervolg van je studie. Uiteraard wordt daarbij ook gekeken naar je persoonlijke situatie. Dit gesprek is niet vrijblijvend; als je na dit gesprek besluit je studie te vervolgen, dan wordt er een persoonlijk studieplan opgesteld waarin een aantal voorwaarden kan worden vastgelegd, bijvoorbeeld welke vakken je het eerst moet afronden. Als aan het eind van het tweede studiejaar niet voldaan wordt aan de voorwaarden voor een positief BSA, dan volgt alsnog een negatief BSA. Daarbij blijven de gebruikelijk procedures voor bezwaar en beroep van kracht. Als je ondanks de gevolgen van het Coronavirus aan het eind van het studiejaar wèl voldoet aan de BSA-norm, dan wordt het BSA niet uitgesteld, maar kun je de studie zonder meer vervolgen tot en met het afstuderen.

Als je dit jaar alle 60 EC uit het propedeusejaar behaalt, dan ontvang je een propedeusediploma. Dit wordt administratief verwerkt bij DUO. Je krijgt bericht van je opleiding wanneer de uitreiking van het getuigschrift plaatsvindt.

De opleidingscommissies wordt op korte termijn gevraagd om te adviseren over deze aanpak. 

Wat zijn voor mij de financiële gevolgen?
Voor veel studenten valt het inkomen uit een (bij)baan of zelfstandig ondernemerschap weg. De minister wijst erop dat het mogelijk is om (tijdelijk) meer te lenen bij DUO. Als je nog niet maximaal geleend hebt, dan kun je dat met terugwerkende kracht tot de start van dit studiejaar (1 september 2019) alsnog doen. Daarnaast is het mogelijk om collegegeldkrediet aan te vragen. Je kunt dit zelf regelen via DUO.

Studenten die hun collegegeld in termijnen betalen en door de huidige situatie in financiële problemen komen, kunnen een uitstel van betaling krijgen van twee maanden voor de laatste twee termijnen. Wil je hiervan gebruikmaken, neem dan contact op met de Centrale Studentenadministratie via csa@ahk.nl.

Op de website van BeroepKunstenaar vind je tips en informatie over de gevolgen van de coronamaatregelen voor je inkomen en je werk: Welke overheidsmaatregelen zijn er genomen? Waar en wanneer kun je financiële ondersteuning aanvragen, als student of  zelfstandige? Wat kun je regelen voor lopende projecten? Inspiratie: welke goede voorbeelden zijn er om op een alternatieve manier te kunnen blijven werken? Binnen de AHK wordt nagedacht over extra maatregelen voor studenten die in financiële problemen raken als gevolg van studievertraging door de coronacrisis. Veel studenten vragen zich af of zij volgend jaar collegegeld moeten betalen als zij studievertraging oplopen. Wettelijk gezien kan de AHK studenten niet vrijstellen van het collegegeld, hierover zal door de minister een besluit genomen moeten worden.

Wat moet ik doen als ik naar het buitenland wil reizen?
De Rijksoverheid heeft iedereen opgeroepen niet-noodzakelijke reizen te annuleren. Voor AHK-medewerkers en -studenten is er geen toestemming om te reizen vanuit de werk- en/of studiesituatie. Studenten en medewerkers die tegen deze maatregel in toch reizen, doen dit dan per definitie in het kader van een privéreis. De AHK aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid. Eventuele studie- of stageactiviteiten tijdens deze reis worden niet gehonoreerd met studiepunten. Nu de reisadviezen voor Europese bestemming versoepeld worden, is het raadzaam contact op te nemen met jouw (hoofd)docent om te bespreken welke opties er in jouw specifieke situatie zijn.

Hoe kan ik mijn academie bereiken?
Op de pagina www.ahk.nl/contact staat per academie de contactmogelijkheid vermeld.

Hoe kan ik de Centrale Studentenadministratie bereiken?
De openingstijden van de Centrale Studentenadministratie zijn te vinden op www.ahk.nl/contact.

Veelgestelde vragen aan de Rijksoverheid
De Rijksoverheid heeft een lijst met veelgestelde vragen over het coronavirus en het onderwijs gepubliceerd. Bekijk de lijst hier. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs/vragen-over-hoger-onderwijs

Wat gebeurt er als mijn verblijfsvergunning verloopt als gevolg van studievertraging? 
De Centrale Studentenadministratie (CSa) inventariseert welke studenten problemen kunnen krijgen met hun verblijfsvergunning als zij niet alle studiepunten kunnen behalen. Je ontvangt daarover bericht van de CSa, vervolgens dien je een afspraak te maken met de studentendecaan. Als je al zeker weet dat je studievertraging oploopt, dan adviseren we om niet te wachten op het bericht van de CSa, maar direct contact op te nemen met de studentendecaan. Met de studentendecaan kan je de reden van de studievertraging bespreken. Als dit een ‘verschoonbare reden’ is, kan de studentendecaan een brief opstellen waarmee je jouw verblijfsvergunning kunt verlengen. Dat betekent dat de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten deze vertraging niet hoeft te melden bij de IND. Deze brief moet je uploaden in VisaCare, je ontvangt hierover een instructiemail van de CSa. 

De onderwijsactiviteiten zijn verplaatst naar een later moment in het jaar, maar mijn verblijfsvergunning verloopt. Kan ik langer in Nederland blijven?
De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten kan een verlenging van jouw verblijfsvergunning aanvragen. De Centrale Studentenadministratie (csa@ahk.nl) en jouw studentendecaan helpen je hier graag bij.

Ik moet voor mijn toelating een taaltoets Engels afleggen, maar de testcentra zijn gesloten. Wat betekent dit voor mijn toelating?
De (taal)toetsen worden zoveel mogelijk digitaal aangeboden.

Ik heb geen werk meer als gevolg van de coronacrisis, en kan nu niet meer voldoen aan de 56-uren eis om in aanmerking te komen voor studiefinanciering en een OV-kaart. Hoe gaat DUO hier mee om?
Zolang de coronamaatregelen gelden, stelt DUO zich soepel op t.o.v. de 56-ureneis. 

Kan ik naar de academie komen?
Medewerkers kunnen slechts in uitzonderlijke gevallen naar de academie komen, er wordt zoveel mogelijk thuisgewerkt. Na de zomervakantie kan hopelijk het werken binnen de academies en het Servicebureau geleidelijk weer gestart worden. Er wordt op dit moment gewerkt aan modellen van ‘hybride werken’: deels thuis en deels op kantoor. 

Hoe werkt het met ziekmelden nu ik thuis moet werken?
De normale procedure rondom ziekmelden blijft gelden. Dit doe je bij je leidinggevende. Je meldt je ook weer beter bij je leidinggevende als de klachten voorbij zijn en je weer in staat bent om te werken. Vanuit de privacy-wetgeving hoef je de aard van de ziekte niet bekend te maken aan de leidinggevende.

Gaat mijn afspraak met de bedrijfsarts nog door?
Afspraken met de bedrijfsarts vinden zoveel mogelijk telefonisch plaats. In bepaalde omstandigheden kan een afspraak plaatsvinden op een met de bedrijfsarts af te spreken locatie. Iedereen die al een afspraak heeft met de bedrijfsarts, wordt geïnformeerd door HumanCapitalCare.

Wat moet ik doen als ik naar het buitenland wil reizen?
De Rijksoverheid heeft iedereen opgeroepen niet-noodzakelijke reizen te annuleren. Voor AHK-medewerkers en -studenten is er geen toestemming om te reizen vanuit de werk- en/of studiesituatie. Studenten en medewerkers die tegen deze maatregel in toch reizen, doen dit dan per definitie in het kader van een privéreis. De AHK aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid. Nu de reisadviezen voor Europese bestemmingen versoepeld worden, is het raadzaam contact op te nemen met jouw leidinggevende om te bespreken welke opties er in jouw specifieke situatie zijn.

Waar vind ik informatie over thuiswerken?
Handige informatie over thuiswerken is verzameld op MyAHK: https://ahknl.sharepoint.com/sites/ServicepleinMedewerkers/SitePages/Thuiswerken.aspx

Veelgestelde vragen aan de Rijksoverheid
De Rijksoverheid heeft een lijst met veelgestelde vragen over het coronavirus en het onderwijs gepubliceerd. Bekijk de lijst hier. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs/vragen-over-hoger-onderwijs

Wat gebeurt er met toelatings- en selectieprocedures?
De toelatings- en selectieprocedures voor studiejaar 2020-2021 zijn zo goed als afgerond. Ben je toegelaten aan de AHK, dan ontvang je van je academie informatie over de start van het onderwijs in september.

Studenten die vanuit het mbo willen doorstromen naar een opleiding aan de AHK en die nog niet alle vakken op het mbo hebben afgerond, kunnen alvast voorwaardelijk worden toegelaten. Voor 1 januari 2021 moet het mbo-diploma behaald zijn, daarna wordt de inschrijving definitief. Dit geldt ook voor studenten die van een bachelor naar een master willen doorstromen.

Delen