Rafael van Crimpen

directeur Breitner Academie sinds september 2014
 

Rafael van Crimpen is sinds 1 september 2014 werkzaam als directeur van de Breitner Academie. Zij studeerde Management en Organisatie aan Tias Business school en volgde een leiderschapsprogramma bij De Baak en Harvard Business School. Oorspronkelijk komt zij uit de gezondheidszorg en de jeugdzorg en eerder was zij landelijk coƶrdinator van de Kindertelefoon en directeur van de Academie Verloskunde van Zuyd Hogeschool in Maastricht, waar zij nog altijd woont. Haar grote affiniteit met beeldende kunst komt voort uit haar persoonlijke leven; ze groeide op in een gezin van kunstenaars. 

Van Crimpen: 'De maatschappelijke impact van kunst is enorm: het biedt schoonheid, troost en perspectief. Kunst laat ons op een andere manier naar de werkelijkheid kijken. Een moderne samenleving kan niet zonder deze reflectie. En hoe jonger we met kunst in aanraking komen, hoe meer het geworteld is in ons leven en de manier waarop we de wereld om ons heen beschouwen.'

Nevenfuncties

  • Voorzitter landelijk overleg Docent Beeldende Kunst en Vormgeving (DBKV)
  • Lid stuurgroep van de Opleidingsscholen NOA, DAM, ACOA, Rosa, VoVA, ZAAM
  • Lid agendacommissie Landelijk Overleg Kunstvakdocentenopleidingen (KVDO)
Delen