Bert Verveld

Bert Verveld is sinds 1 maart 2015 voorzitter van het College van Bestuur van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK). Bert Verveld beheert onder andere de portefeuilles onderzoek, financiën, control, (informatie)technologie en huisvesting.

Naast zijn voorzitterschap aan de AHK bekleedt Bert Verveld (Hengelo, 1957) diverse bestuurlijke en adviseursfuncties. Hij is voorzitter van de Raad van Toezicht van CINOP, een onafhankelijke onderzoeks- en consultancy-organisatie gespecialiseerd in tal van diensten op het terrein van onderwijs en arbeidsmarkt. Als lid van de External Advisory Board adviseert hij de Georg-August-Universität Göttingen over de internationale strategie. Bert Verveld is voorzitter van het Amsterdam Research Institute of the Arts, een samenwerkingsverband tussen UvA, VU, HvA, Rietveld Academie en de AHK op het terrein van onderzoek in en naar de kunsten. Daarnaast is hij lid van het bestuur van het Centre of Expertise for Creative Innovation (CoECI). In CoECI nemen de HvA (penvoerder), AHK, Inholland en de Rietveld Academie deel.

Per 1 februari 2022 is bestuursvoorzitter van de Stichting Cultuur & School Utrecht, die het Utrechtse cultuuraanbod verbindt met de vraag van scholen in het basis- en voortgezet onderwijs.

Bert Verveld is voorzitter van de Auditcommissie van de Vereniging Hogescholen en hij is voorzitter van de bestuurlijke werkgroep die voorbereiding van de 3de cyclus voor het kunstonderwijs (professional doctorate) leidt. Hij is in 2021 en 2022 tevens lid van twee internationale commissies die audits uitvoeren naar de internationaliseringsstrategie van een universiteit in Oostenrijk en een hogeschool in Duitsland.

Bert Verveld was tot zijn aantreden als voorzitter CvB bij de AHK onder andere algemeen directeur van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en actief als voorzitter van het Europese netwerk van universiteitsdirecteuren.

Delen