Bert Verveld

Bert Verveld is sinds 1 maart 2015 voorzitter van het College van Bestuur van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK).

Verveld (Hengelo, 1957) was sinds 2000 als algemeen directeur van het Bureau van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) onder andere verantwoordelijk voor de totstandkoming van het strategisch plan van de universiteit en van de prestatieafspraken, de voorbereiding en uitvoering van de bestuurlijke cyclus en van verandertrajecten. Het Bureau omvat de meeste concernfuncties van de universiteit, die zo’n 5500 medewerkers en 28.000 studenten telt. Vóór 2000 vervulde hij binnen de RUG diverse (directie)functies op zowel centraal als decentraal niveau.

Naast zijn voorzitterschap van de AHK bekleedt Bert Verveld diverse bestuurlijke en adviseursfuncties. Hij is voorzitter van Humane, het Europese netwerk van universiteitsdirecties. Als lid van de External Advisory Board adviseert hij de Georg-August-Universität Göttingen over internationale strategie. Hij zet zich als secretaris/penningmeester van Stichting De Beauvoir in voor het bevorderen van de positie van vrouwen in de wetenschap.

Delen